BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak Adam P. (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Rogalska Elżbieta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Effectiveness of Polish Labor Market: Taxonometric Analysis of European Union Countries in the Years 2004-2007
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 40-48, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Efektywność pracy, Praca, Aktywizacja rynku pracy, Rola państwa na rynku pracy
Labour market, Work effectiveness, Labour, Labour market activation, States' role in labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zweryfikowanie zmiany skuteczności polskiego rynku pracy w perspektywie międzynarodowej. Polska była sklasyfikowana na ostatnim miejscu rankingu w latach 2004 - 2006 i była przedostatnia w 2007. Analiza indywidualnych zmiennych diagnostycznych, które zostały użyte jako podstawa łącznej oceny, pokazuje, że mimo poprawy stopy bezrobocia Polska nie dała rady zaimplementować reform zniechęcających pracowników do wcześniejszych emerytur. Rezultatem jest niski poziom zatrudnienia w Polsce, co jest głównym powodem dalekiej pozycji naszego kraju w rankingu. Oznacza to, że głównym priorytetem polskiego rządu powinno być tworzeniem bodźców i zasad instytucjonalnych, które spowodowałyby podniesienie poziomu zatrudnienia. Sukces w tej dziedzinie jest warunkiem poprawy stosunkowo niskiej skuteczności polskiego rynku pracy. (AT)

The main aim of this paper was to verify the changes of effectiveness of Polish labour market in the international perspective. Poland was classified in the last place of the ranking in the years 2004-2006 and was the last but one in 2007. The analysis of individual diagnostic variables, which were finally used as a base for synthetic variable, shows that in spite of improvement in case of unemployment rate Poland was not able to implement reforms discouraging employees from early retirement. This results in very low level employment in Poland, which is the main reason for distant positions of the country in the ranking. This means that Polish government’s main priority should be creation of incentives and institutional rules that would result in increasing the rate of employment. A success in this field is a condition of improving relatively low effectiveness of Polish labour market. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak A.P., Rogalska E., "Efektywność europejskiego rynku pracy w świetle analizy taksonomicznej", [in:] E. Pancer-Cybulska (ed.), Gospodarka społeczna w Europie, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2008.
 2. Bartosiewicz S., "Aspekty rynku pracy w województwach Polski", [in:] M. Noga, M.K. Stawicka (eds.), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji Europejskiej i globalizacji, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 3. Eurostat, Europe in figures. Eurostat Yearbook 2008, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2008, http://cpp.euroslat.ec.curopa.eu (10.11.2008).
 4. Gałecka E., "Zastosowanie funkcji dopasowań do analizy efektywności rynku pracy", Wiadomości Statystyczne 2007, nr 10.
 5. Górka J., Kubiczek A., "Taksonometryczna analiza podaży i popytu na pracę w krajach UE w latach 1995-2001 ", Ekonomista 2004, nr 2.
 6. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Kwiatkowski E., Tokarski T. "Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce. Analiza na podstawie funkcji dostosowali", Ekonomista 1997, nr 3.
 8. Lenian P., "Strategia lizbońska na półmetku jak poprawić wyniki gospodarcze Europy?", [in:] P. Lenian, U.B. Mogcnsen, V.R. Mora (cds.), Strategia lizbońska na półmetku: oczekiwania a rzeczywistość, Raporty CASE, nr 58/2005, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 9. OECD, A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, OECD, Paris 2000.
 10. OECD, The New Economy Beyond the Hyde. The OECD Growth Project, OECD, Paris 2001.
 11. Ostasiewicz W. (ed.), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 12. Royuela-Mora V, Moreno R., Vaya E., "Monitorowanie celów strategii lizbońskiej", [in:] P. Lenian, U.B. Mogcnscn, V.R. Mora (eds.), Strategia lizbońska nu pólmelku: oczekiwania a rzeczywistość, Raporty CASE, nr 58/2005, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 13. Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.
 14. Walesiak M., Uogólniona miara odlegiości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 15. Wiśniewski Z., Deregulacja rynku pracy. Wybrane rozwiązania europejskie, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2001.
 16. Zeliaś A. (ed.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu