BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bekas-Nowak Monika (Krajowy Rejestr Długów - Biuro Informacji)
Tytuł
The Function of the National Debt Register in Counteracting Payment Gridlocks in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 49-56, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Krajowy Rejestr Długów (KRD), Informacja ekonomiczna, Informacja biznesowa, Informacja konsumencka, Dostęp do informacji
National Debt Register, Economic information, Business information, Consumer information, Access to information
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Według autora Krajowy Rejestr Długów niewątpliwie odgrywa znaczną rolę w procesie wymiany informacji gospodarczej. Co więcej, na działalność tej instytucji całe społeczeństwo wyraża zgodę. Przeprowadzone badania i dane statystyczne udowadniają, że Krajowy Rejestr Długów stał się zasadniczym elementem polskiego życia gospodarczego. W Unii Europejskiej publiczne rejestry informacji odnoszące się do sytuacji finansowej przedsiębiorstw i konsumentów mają już długa tradycję i stały się ważnym źródłem informacji o potencjalnych klientach. (AT)

According to the author the National Debt Register undoubtedly plays a significant part in the process of economic information exchange. What is more, the operations of the Bureau are being approved of by the whole society. Conducted research and statistics prove that the National Debt Register has become a crucial element of the Polish economic life. Within European Union public information registers concerning financial standing of enterprises and consumers have existed for many years, and have constituted an important source of information about potential customers. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Complex Debt Report - report from May, 2009.
  2. Mednis A., Noga-Bogomilska J., Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych (Access to Economic Information Act). Commentary, LexisNexis, Warszawa 2003.
  3. The National Debt Register, Pentor report, November 2007.
  4. The National Debt Register, statistics from January, 2009.
  5. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o dostępie do informacji ekonomicznej [Access to Economic Information Act], Dziennik Ustaw z 2003 r., Nr 50, póz. 424.
  6. www.krd.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu