BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochańczyk-Kupka Dominika (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Influence of EU Membership on Country's Competitiveness - The Case of Estonia
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 57-66, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Czynniki konkurencyjności gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność gospodarki, Miary konkurencyjności gospodarki, Mierniki konkurencyjności
Factors of economic competitiveness, International competitiveness, Economy competitiveness, Economic competitiveness measure, Measuring competitiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Estonia
Estonia
Abstrakt
Konkurencyjność międzynarodowa krajów jest jedną z najbardziej interesujących kwestii współczesnej ekonomii. Może być definiowana i oceniana na wiele sposobów, a we współczesnej literaturze można znaleźć mnóstwo artykułów i książek, które próbują opisać tę cechę gospodarki. W niniejszym artykule skupiono się na Estonii i makroekonomicznym poziomie międzynarodowej konkurencyjności tego kraju. Głównym celem jest opisanie jak członkostwo Estonii w Unii Europejskiej wpłynęło na konkurencyjność międzynarodową przy wykorzystaniu wskaźników taki jak: Globalny Raport Konkurencyjności sporządzany przez ŚFE, Światowy Rocznik Konkurencyjności stworzony przez IMD oraz ocenę wprowadzenia założeń strategii lizbońskiej. (AT)

The international country’s competitiveness is one of the most interesting issues of modern economics. It can be defined and measured by many different ways and in modern literature we can find plenty of articles and books which try to describe this economic category. This article is dedicated to Estonia so it focuses mainly on macroeconomic level of international competitiveness. The main aim is to describe how the Estonia’s membership in European Union has influenced its international competitive position using measures such as: Global Competitiveness Index made by WEF, World Competitiveness Index created by IMD and measures of Lisbon Strategy implementation. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitzenis A., Andronikidis A., Cost and Benefits of Integration in the European Union and in the Economic Monetary Union (EMU), Denbridge Press 2006.
 2. Burgess R., Fabrizio S., Xiao Y., The Baltics. Competitiveness on the Eve of EU Accession, IMD, Washington 2004.
 3. Landesmann M., "Structural change in the transition economies, 1989 to 1999", Economic Survey of Europe, UN Economic Council of Europe, Geneva 2000, Vol. 2/3.
 4. Lopez-Claros A., Porter M., Salai-Martin X., Schwab K., The Global Competitiveness Report 2006- 2006, WEF, Geneva 2007.
 5. Porter M., Schwab K., Blanke J., The Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum, Geneva 2008a, http://www.wcforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Rcport/indcx.htrn (retrieved 12.10.2008).
 6. Porter M., Schwab K., Blanke J., The Global Competitiveness Index 2007-2008, WHF, Geneva
 7. Raig I., How Will Accession to the European Union Influence Estonia Economic Policy Alternative Options and Futures, Research Center "Free Europe", Tallinn 2006.
 8. "The Estonian economic miracle", Backgrounder 2007, 2060.
 9. The Estonian Economy. Competitiveness and Future Outlooks. R&D and Innovation Policy Review, Research and Development Council, Tallinn 2003.
 10. The Estonian Economy Current Status of Competitiveness and Future Outlooks, Estonian Development Fund, Tallinn 2008.
 11. The Lisbon Review 2004. An Assessment of Policies and Reforms in Europe, WEF, Geneva 2004.
 12. The Lisbon Review 2008. Measuring Europe 's Progress in Reform, WEF, Geneva 2008.
 13. Tupy M.L., "EU enlargement. Costs, benefits, and strategics for Central and Eastern European countries", Policy Analysis 2003, 489.
 14. Viks K.s Randma-Livi T., "Facing the challenges of EU accession: Development of coordination structures in Estonia", International Journal of Organization Theory and Behavior 2005, Vol. 8, No. 1.
 15. World Competitiveness Yearbook, IMD, Lausanne 2006, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu