BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona
Tytuł
Zastosowanie Mission-Oriented Scorecard do pomiaru efektywności organizacji publicznej
Application of Mission-Oriented Scorecard to Performance Measurement of Public Organizations
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 3, s. 110-118, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie służbą zdrowia, Pomiar efektywności, Wartość społeczna, Organizacje publiczne
Health care protection, Public governance, Management of health services, Efficiency measurement, Social value, Public organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacje działające w sektorze publicznym i stosujące pomiar efektywności są w stanie wytworzyć większe wartości społeczne niż organizacje publiczne, które nie wdrożyły tego typu systemów działania. W artykule przeanalizowano rolę koncepcji efektywności organizacyjnej w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem Mission-Oriented Scorecard. (abstrakt oryginalny)

The main assumption of my deliberations is a statement that the organizations operating in the public sector and applying performance measurement are more capable of creating higher social values by exploiting political, physical, or institutional resources than the organizations, which do not implement such activities. In that article the role of the effectiveness concept in contemporary management in health care was analysed and specific characteristics of public management were pointed out. Additionally, the Mission-Oriented Scorecard was briefly characterised as a concept having considerable value for both functioning and development of an organization operating in the public health care sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocci F., Luppi E., Neri G., (2006), Mission-Oriented Scorecard: A Framework for Public Sector and Not-for-Profit Organizations. The Case of Local Health Authority of Modena, [w:] Performance Measurement and Management 2006, Public and Private. Papers from the Fifth International Conference on Performance Measurement and Management PMA 2006 Cranfield School of Management.
 2. Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A., (2006a), Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne: Wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności, [w:] "Organizacja i Kierowanie" nr 3.
 3. Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A., (2006b), W poszukiwaniu tożsamości zarządzania publicznego, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, Prace Naukowe AE Wrocław, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 4. Chakravarthy B.S., (1986), Measuring strategic performance, "Strategic Management Journal" 7.
 5. Child J., (2005), Organization. Contemporary principles and practice, Blackwell Publishing, Oxford.
 6. D'Aunno T., (2006), Management scholars and public policy: A bridge too far?, "Academy of Management Journal" No 48.
 7. Davis S., Albright T., (2004), An investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance, "Management Accounting Research" nr 15.
 8. Dess G.G., i Robinson R.B.Jr., (1984), Measuring organizational performance in the absence of objective measures: the case of the privately-held firm and conglomerate business unit, "Strategic Management Journal" nr 5.
 9. Devinney T., Johnson G., Yip G., Hensmans M., Prashantham S., Richard P., (2005), Successful strategic transformers. Konferencja Strategic Management Society, Orlando.
 10. DoH. (2003 ), NHS Performance Assessment Framework. Assessing Performance in the New NHS, Department of Health, NHS.
 11. Drucker P.F., (1990), Managing the non-profit organization: Principles and practices, Harper Collins, New York.
 12. Drucker P.F., (1999), Management challenges for the 21st century, HarperCollins Publishers, New York.
 13. Epstein P.D., Coates P.M., Wray L.D., (2006), Results that Master. Improving Communities by Engaging Citizens, Measuring Performance and Getting Things Done, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 14. Evans J.R., (2004), An exploratory study of performance measurement systems and relationships with performance results, "Journal of Operations Management" nr 22.
 15. Ferlie E., Hartley J., Martin S., (2003), Changing public service organizations: Current perspectives and future prospects, "British Journal of Management" nr 14.
 16. Fitzroy P., Hubert J., (2005), Strategic management. Creating value in turbulent times, Wiley, Hoboken.
 17. Frączkiewicz-Wronka A. (red.), (2005), Regionalna polityka ochrony zdrowia. Aspekty organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 18. Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M., (2006), Zarządzanie sektorem ochrony zdrowia w regionie, [w:] Knosala E. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, OWPTZP, Opole.
 19. Freidag H.R., Schmidt W., (2003), Moja strategiczna karta wyników. Najnowsza koncepcja zarządzania strategicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 20. Hughes O.E., (2003), Public management and administration. An introduction, Palgrave Macmillan, New York.
 21. Kaplan R.S., Norton D.P., (1992), The Balance Scorecard: Measures that Driver Performance, "Harvard Business Review vol. 70, no 1.
 22. Kaplan R.S., Norton D.P., (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Kaplan R.S., and Balanced Scorecard Collaborative (2006), Inc., A Palladium company.bscol.com za: R.S. Kaplan: Balanced Scorecard w sektorze publicznym. Materiały seminarium przeprowadzonego w Warszawie 02.02.2006.
 24. Lockamy A., (1998), Quality - focused performance measurement systems: A normative model, "International Journal of Operations & Production Management" nr 18.
 25. Lynn I.E, Heinrich C.J., Hill C.J., (1999), Studying governance and public management: Challenges and prospects, Harris School, Chicago (materiał powielony).
 26. Martinez V., Kennerley M., (2005), Performance measurement systems: Mix effects,[w:] EURAM 2005. Responsible management in an uncertain world. 5th Annual International Conference Proceedings. TUM Business School, Munich.
 27. Neely A., Gregory M., Mills J., Platts K., (1995), Performance measurement system design: A literature review and research agenda, "International Journal of Operations & Production Management" nr 15 (4).
 28. Neely A., Gregory M., Mills J., Richards H., Platts K., Bourne M., (1996), Getting the measure of your business. Manufacturing Engineering Group, University of Cambridge, Cambridge.
 29. Olson E.M., Slater S.F., (2002), The balanced scorecard, competitive strategy, and performance, "Business Horizons" nr 45 (46).
 30. Page S., (2005), What's New about the New Public Management? Administrative change in the human services, "Public Administration Review" 65 (6).
 31. Pollitt C., Bouckaert G., (2000), Public management reform: A comparative analysis, Oxford University Press, Oxford.
 32. Rainey H.G., (2003), Understanding and managing public organizations, Jossey-Bass, San Francisco CA.
 33. Schiemann W.A., Lingle J.H., (1999), Bullseye! Hitting your strategic targets through high impact measurement, The Free Press, New York.
 34. Sinclair D., Zairi M., (2000), Performance measurement: a critical analysis of the literature with respect to total quality management, "International Journal of Management Reviews 2000" nr 2.
 35. Zalewski A., (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu