BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saryusz-Wolska Hanna
Tytuł
Migracje personelu medycznego z Polski - utrata zasobów i spadek efektywności organizacyjnej
Migration of Health Care Professionals from Poland - Loss of the Resources and Decrease of Organizational Effectiveness
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 3, s. 130-138, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Personel medyczny, Migracja, Przyczyny migracji, Efektywność organizacyjna
Health care, Human Resources Management (HRM), Medical staff, Migration, Reasons for migration, Organisational effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zjawisko migracji personelu medycznego w aspekcie systemowych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi w opiece zdrowotnej. Celem opracowania jest ukazanie wpływu utraty zasobów ludzkich na efektywność organizacyjną zakładów opieki zdrowotnej oraz odległe negatywne i pozytywne skutki dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Migration of health care professionals results from the dissatisfaction with work conditions in the Polish health care system, as well as the emerging possibilities of employment in the EU countries. A low level of financial support provided for the Polish health care system limits the quantity and quality of health care services and inhibits the full use of employees' intellectual capital. The migration of human resources can adversely affect performance management of the health care departments. The causes and effects of the migration of health care professionals are complex and dynamic issues, which require monitoring and an indepth analysis. Currently, the tasks of personnel management on the health care organizational level, as well as the health care system resource analysis, are performed on an inappropriate level, which may result in negative and uncontrolled consequences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand S., Bärninghousen T., (2004), Human resources and health outcomes: cross-country econometric study, "Lancet" Oct 30-Nov 5, vol. 364 (9445).
 2. Arrington B., Kurz R.S., (1998), Quality Management and Improvement, [w:] Handbook of Health Care Management, W.J. Duncan, P.M. Ginter, L.E. Swayne (red.), Blackwell Publisher, Oxford.
 3. Benedetto A.R., (2003), Six Sigma: not for the faint of heart, Radiology Management Mar-Apr, nr 25 (2).
 4. Bratnicki M., (2005), W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie" nr 4 (122).
 5. Chassin M.R., (1998), Is health care ready for Six Sigma quality?, Milbank Quarterly, nr 76 (4).
 6. Chow C.W., Ganulin D., Teknika O., Haddad K., Williamson J., (1998), The balanced scorecard: a potent tool for energizing and focusing healthcare organization, Journal of Healthcare Management May-Jun, nr 43 (3).
 7. Dussault G., Franceschini M., (2003), Not enough here, too many there: understanding geographical imbalances in the distribution of the health workforce, The World Bank Institute, Washington, DC.
 8. Frączkiewicz-Wronka A. (red.), (2005), Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, Wydawnictwo AE, Katowice.
 9. Henzel-Korzeniowska A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach względnego chaosu otoczenia, "Zdrowie i Zarządzanie" nr 1.
 10. Jończyk J., (2005), Funkcja personalna i jej uwarunkowania zewnętrzne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Współczesne Zarządzanie" nr 2.
 11. Kabane S.M., Orchard C., Howard J.M., Leduc R., (2006), The importance of human resources management in health care: a global context, "Human Resources for Health" nr 4.
 12. Inamdar N., Kaplan R.S., Bower M., (2002), Applying the balanced scorecard in healthcare provider organizations, Journal of Healthcare Management May-Jun, nr 47 (3).
 13. Kieżun W., (1999), Wstęp do teorii organizacji, PWN, Warszawa.
 14. Kożuch B., (2006), Zarys rozwoju zarządzania publicznego, "Współczesne Zarządzanie" nr 3.
 15. Krupski R., (2005), Powrót do koncepcji systemowych, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 16. Krupski R., (2006), Formułowanie strategii w ujęciu szkoły zasobowej, "Współczesne Zarządzanie" nr 2.
 17. Lipiec W., (2007), Elastyczniej czy bezpieczniej?, "Gazeta Lekarska" nr 4.
 18. Poździoch S., (2000), System zdrowotny, [w:] Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk C.W. (red.), Zdrowia Publiczne t.1, Uniwersyteckie Wydawnictwo "Vesalius", Kraków.
 19. Rakich J.S., Longest B.B., Darr K., (1985), Managing Health Services Organizations, Saunders Company, Philadelphia, MA.
 20. Robbins S.P., DeCenzo D.A., (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 21. Shortell M.S., Kaluzny A.D., (2001), Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Uniwersyteckie Wydawnictwo "Vesalius", Kraków.
 22. Sokołowska A., (2005), Wiedza jako pomiar efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] Peruchuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 23. Wiatrak A.P., (2006), Sektor publiczny jako system, "Współczesne Zarządzanie" nr 3.
 24. Włodarczyk C., Poździoch S., (2001), Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 25. Vujicic M., Zurn P., Diallo K., Orvill A., Dal Poz M.R., (2004), The role of wages in the migration of health care professionals from developing countries, "Human Resources for Health" nr 2.
 26. Zelman W.N., Pink G.H., Mathias C.B., (2002), Use of the balanced scorecard in health care, Journal of Health Care Finance, Summer, nr 29 (4).
 27. Zurn P., Dal Poz M.R., Stilwell B., Adams O., (2004), Imbalance in the health workforce, "Human Resources for Health" nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu