BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Felcenloben Dariusz
Tytuł
Zasady udostępniania danych z katastru nieruchomości
Principles of Making Data Available from the Real Property Cadastre
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 9, s. 26-34
Słowa kluczowe
Kataster nieruchomości, System katastralny, Zarządzanie nieruchomościami
Real estate cadastre, Land registry system, Real estate management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zdarzające się w praktyce przypadki, uzasadniające konieczność odmowy wydania żądanych przez wnioskodawcę danych z rejestrów publicznych prowadzonych w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. ewidencji gruntów i budynków), sprawiają, że dla ich wyjaśnienia staje się konieczne przedstawienie uwarunkowań prawnych regulujących omawianą problematykę. W szczególności przypadki te dotyczą realizacji żądań wydania danych o nieruchomościach zgłaszanych przez wierzycieli poszukujących majątków swych dłużników. (abstrakt oryginalny)

Cases, which arise in practice, justifying the need to refuse to issue any data from public registers in the state survey and cartographic resources (e.g. the register of land and buildings), which is demanded by the applicant, mean that it becomes necessary to present the legal conditions regulating the issue in question in order to clarify them. In particular, these cases apply to the fulfilment of the tasks of issuing data on real property submitted by creditors looking for property belonging to their debtors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006, s. 816.
  2. T. Ereciński, M. Jędrzejowska, J. Jodłowski, J. Krajeński, Z. Krzemiński, K. Piaseczki, J. Pietrzekowski, E. Wengerek, Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, t. II, Warszawa 1989, s. 427.
  3. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 199.
  4. J. Lang, J. Służewski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1995, s. 191.
  5. P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu