BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buk Halina
Tytuł
Wycena wartości aktywów i zobowiązań w przypadku podziału spółki kapitałowej
Assets and liabilities measurement in company split
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 53, nr 109, s. 27-38, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Model wyceny aktywów kapitałowych, Wycena aktywów, Wycena aktywów i pasywów, Spółki akcyjne, Majątek spółki, Analiza wartości
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Valuation of assets, Valuation of assets and liabilities, Joint stock companies, Corporate assets, Value analysis
Uwagi
streszcz., summ., zawiera tabebele
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie jednego z najbardziej kluczowych zagadnień przy dokonywaniu podziału spółki, jakim jest wycena wartości przenoszonego majątku i ustalenie parytetu wymiany akcji (udziałów). Wymaga to dokonania wyceny wartości akcji (udziałów) każdej spółki biorącej udział w podziale, a więc zarówno spółki dzielonej, jak i spółek przejmujących. Od poprawności zastosowanej metody wyceny akcji (udziałów) wszystkich spółek-uczestników podziału zależy liczba unicestwionych akcji (udziałów) w spółce dzielonej oraz liczba akcji (udziałów) spółek przejmujących przydzielonych właścicielom spółki dzielonej. Ani ustawa o rachunkowości, ani MSSF nie określają w sposób czytelny, jak należy rozliczyć w księgach rachunkowych nabycie majątku wskutek podziału spółki kapitałowej, a zwłaszcza nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, według jakich wartości, księgowych czy godziwych, rozliczyć skutki finansowe podziału? W artykule zaprezentowano użyteczność zastosowania różnych metod wyceny aktywów i pasywów spółki dzielonej, w zależności od prawnej metody podziału spółki, struktury akcjonariatu spółki dzielonej oraz spółek przejmujących majątek. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present one of the key problems in the split of a company, i.e. measurement of its assets and liabilities, and determination of the shares (interests) exchange parity. For this, it is necessary to measure the value of shares (interests) of each party to the split, i.e. the company being divided and the companies taking over. Neither the Accounting Act nor the International Financial Reporting Standards state clearly how to account for the assets acquired in such a situation, and more specifically, whether the book value or fair value should be used. The article presents the usefulness of the different methods of assets and liabilities measurement, depending on the legal method used in the split and the shareholders structure of the company being divided and the companies taking over its assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arzac E.R. (2005,) Valuation for mergers, buyouts, and restructuring, John Wiley & Sons, Inc.
  2. Habdas M. (2002), Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego" nr 2.
  3. King A.M. (2006), Fair value for financial reporting, John Wiley & Sons, Inc., Hobo-ken, New Jersey.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), IASCF London, tłumaczenie polskie wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, Nr 16, póz. 93, ze zmianami.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. z 2002 r., nr 76, póz. 694.
  7. Widło J. (2004), Przedsiębiorstwo w świetle zmian Kodeksu cywilnego, [w:] „Monitor Prawniczy" nr l.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu