BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gmytrasiewicz Maria
Tytuł
Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Discussion methods of value determination and presentation according to International Financial Reporting Standards
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 53, nr 109, s. 63-70, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Wycena aktywów, Rachunkowość, Teoria wartości
International Financial Reporting Standard, Valuation of assets, Accounting, Value theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono dyskusyjnie problem kształtowania się w ostatnim czasie rachunkowości opartej na teorii wartości. Oznacza to koniec tzw. rachunkowości konserwatywnej i zmianę podstawowych paradygmatów określających istotę i funkcje rachunkowości. Podejście bilansowe we współczesnej rachunkowości wywołało potrzebę właściwej wyceny aktywów netto i informacji o bieżących korzyściach z użytkowania kapitału. Trudno przewidzieć ostateczny kształt rachunkowości XXI wieku, ale – zdaniem Autorki – aktualnie dokonuje się zmiana jakościowa jej podstawowej funkcji i tzw. zasad i metod. (abstrakt oryginalny)

The development of value based accounting entails the twilight of conservative accounting and changes in basic paradigms of accounting. The balance sheet approach in contemporary accounting has resulted in the need for proper valuation of net assets and provision of information on current benefits flowing from exploitation of capital. It is difficult to predict the ultimate shape of accounting of the 21 century, but – in the author’s opinion – a qualitative change is now taking place in the basic function of accounting and in its principles and methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. American Accounting Association, A Tentative Statement of Accounting Principles Affecting Corporate Reports (1936), „Accounting Review”, Vol. 11, No 2.
  2. Edwards E.O., Bell P.W. (1961), The Theory and Measurement of Business Income, University of California Press.
  3. Hendriksen E.A., M.F. van Breda (20020), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
  4. Kwiecień M. (2007), Rachunkowość – na niebezpiecznym zakręcie (prawda czy fałsz?), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 38(94), SKwP, Warszawa.
  5. Littleton A.C. (1929), Value and Price in Accounting, „Accounting Review”, Vol. 4, No 3.
  6. Mączyńska E. (2007), Pułapki ekonomiczne w warunkach nowej cywilizacji – wyzwania dla rachunkowości, [w:] Rachunkowość wczoraj , dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
  7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach (20030), t. I., LexisNexis, Warszawa.
  8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), t. I, IASB, SKwP.
  9. Surdykowska T. (20010), Wycena w środowisku nowej ekonomii – wartość księgowa kontra wartość rynkowa, [w]: Problemy wyceny w rachunkowości, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu