BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuzior Anna
Tytuł
Wycena i sprawozdawcze ujęcie transakcji leasingowych
Valuation and reporting of lease transactions
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 53, nr 109, s. 91-102, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wycena, Leasing, Transakcje leasingowe, Leasing finansowy, Leasing operacyjny, Umowa leasingowa
Valuation, Leasing, Leasing transactions, Financial lease, Operating lease, Leasing contract
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przestawia problemy dotyczące zasad klasyfikacji, wyceny i sprawozdawczej prezentacji umów leasingowych na podstawie zasad wynikających z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Scharakteryzowano opłaty, do wniesienia których jest zobowiązany korzystający w związku z zawartą umową leasingową. Opisano zasady ujmowania w bilansie oraz rachunku zysków i strat skutków zawarcia umowy leasingu finansowego i operacyjnego z punktu widzenia finansującego i korzystającego. Przedstawiono możliwości w zakresie rozliczania części odsetkowej rat leasingowych w przypadku leasingu finansowego. Opisano również istotę leasingu zwrotnego i jego wpływ na sprawozdanie finansowe korzystającego. Zwrócono uwagę na zasady ujmowania kosztów i przychodów związanych z leasingiem w rachunku zysków i strat finansującego w zależności od charakteru jego podstawowej działalności. (abstrakt oryginalny)

The article presents problems connected with the rules for classification, valuation and presentation in financial statements of lease transactions based on Polish Accounting Standard No. „Leases and hire purchase contracts”. Different lease payments are described, and rules of presentation in financial statements of assets, liabilities, expenses and revenues (income) connected with lease transaction (for a finance and an operating lease) are presented from the lessee and lessor point of view. Accounting treatment alternatives with regard to the interest component of lease payments in finance leases are described, and the nature of sale and leaseback transactions and their influence on the lessee's financial statements is presented. Attention was also paid to the issue of expenses and revenues (income) presentation in income statement of the lessor depending on the type of its basic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Golda M. (2003), Leasing, wyd. II, Difin, Warszawa.
  2. Halladay S. (2008), IFRS and Principle - based Accounting, Word Leasing News, December 2008, s. 38-39.
  3. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienie i rozwiązania praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
  4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa", Dz.Urz. Min. Fin. z 2008 r., Nr 4, poz. 35.
  5. Kuzior A. (2009), Standardy sprawozdawcze leasingu, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 542.
  6. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 „Leasing", [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  7. Świderska G.K, Więcław W. (red) (2009), Sprawozdanie finansowe według polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Difin, Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 1223, z późniejszymi zmianami.
  9. Ustawa z dnia 9 listopada 200()r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2000 r., nr 13, poz. 1186.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu