BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maruszewska Ewa Wanda
Tytuł
Wybrane zagadnienia dotyczące wyceny przy połączeniu przez przejęcie rozliczanym metodą nabycia
Valuation problems in acquisition accounting
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 53, nr 109, s. 123-134, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wycena, Wycena majątku, Przejęcie przedsiębiorstwa, Rozliczenia, Fuzje i przejęcia, Ujemna wartość firmy
Valuation, Valuation of assets, Corporate acquisitions, Settlements, Mergers and acquisitions, Negative goodwill
Uwagi
streszcz., summ., zawiera tabele
Abstrakt
Wycena aktywów i zobowiązań jednostki przejętej oparta na wartości godziwej ustalonej na dzień połączenia jest niezbędnym elementem księgowego rozliczenia połączenia w oparciu o metodę nabycia. Wymóg przeprowadzenia wyceny implikuje sposób, w jaki aktywa i zobowiązania jednostki połączonej są wykazywane w sprawozdaniu finansowym po połączeniu. W artykule zaprezentowano rezultaty skomplikowanego procesu księgowego rozliczenia połączenia metodą nabycia, zwracając uwagę na ujawnienie w sprawozdaniu finansowym wartości firmy (lub ujemnej wartości firmy) jako konsekwencji procesu wyceny przeprowadzanej na dzień połączenia. (abstrakt oryginalny)

Fair valuation of acquired assets and liabilities is required to be processed on the day of business combination. That rule implies the way assets and liabilities of the combining entities are presented in financial statements after the day of the acquisition. The article presents the results of the complicated process of accounting for business combinations by applying the purchase method, with a particular focus on goodwill (or negative goodwill) disclosure in financial statements in consequence of the valuation process on the day of business combination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AcSEC's Comments on FASB's Exposure Draft — Proposed FAS, Fair Value Measurements. The Accounting Standards Executive Committee of the American Institute of Certified Public Accountants, AcSEC New Releases, 25 września 2004.
 2. Business combinations II — Application of the purchase method (Agenda 3), IASB, 21 czerwca 2004.
 3. Delaney P.R., Epstein B.J., Nach R., Weiss Budak S. (2001), GAAP 2002. Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles 2002, John Wiley & Sons, Inc.
 4. Dobija M. (1997), Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN.Warszawa.
 5. Financial Accounting Standard No 141 Business Combinations, FASB, 3 września 2004.
 6. Financial Accounting Standard No 142 Goodwill and Intangible Assets, FASB, 3 września 2004.
 7. Helin A. (2009), Ustawa o rachunkowości 2009. Komentarz, BDO, wyd. 4, Warszawa.
 8. Maruszewska E.W. (2008), Połączenia spółek. Prawo, rachunkowość, podatki, Difin, Warszawa.
 9. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 3 „Połączenia jednostek", IASB, 31 marca 2004.
 10. Ustawa z 15 września 2000 roku, Kodeks spółek handlowych, Dz.U nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Tekst jednolity, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 12. Uzasadnienie wniosków. MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych". IASB. 31 marca 2004.
 13. Zarzecki D. (2000), Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu