BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowska Lucyna
Tytuł
Metody i modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów
Models and methods of assets and liabilities valuation
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 53, nr 109, s. 161-174, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wycena, Wycena aktywów i pasywów, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Model wyceny aktywów kapitałowych, Modele wyceny, Rachunkowość
Valuation, Valuation of assets and liabilities, Business valuation method, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Pricing models, Accounting
Uwagi
streszcz., summ., zawiera rysunki
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony problematyce wyceny bilansowej aktywów i pasywów. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji wyceny aktywów i pasywów w rachunkowości, a szczególnie prezentowanych w ustawie o rachunkowości i MSSF. W artykule opisano metody wyceny aktywów i pasywów stosowane w rachunkowości oraz scharakteryzowano i porównano modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów według ustawy o rachunkowości i MSSF. Ogólnie w rachunkowości można wyróżnić cztery metody wyceny składników majątku oraz dwa podstawowe modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów. Podstawowymi metodami wyceny aktywów i pasywów są: – metoda kosztu historycznego, – metoda kosztu bieżącego,(abstrakt oryginalny) metoda wartości realizacji, – metoda wartości bieżącej. Modelami wyceny bilansowej aktywów i pasywów, które można wyróżnić w ustawie o rachunkowości i MSSF, są: – model kosztu historycznego, – model wartości godziwej. Dominującym modelem wyceny bilansowej aktywów i pasywów w polskim prawie bilansowym jest model kosztu historycznego. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of assets and liabilities valuation. The aim of the article is to present the concepts of assets and liabilities measurement in accounting, particularly as set out in the Polish Accounting Act and IFRSs. The author describes methods of assets and liabilities valuation used in accounting and compares the valuation models prescribed by the Polish Accounting Act and the IFRSs. Generally, there are four methods of assets and liabilities measurement and two basic valuation models. The main methods of assets and liabilities measurement are: – historical cost method, – current cost method, – realizable value method, – present value method. The valuation models to be used according to the Polish Accounting Act and IFRSs are the historical cost model and the fair value model. The historical cost model of assets and liabilities measurement is still given prominence in Polish accounting regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2002), Rachunkowość finansowa.
  2. Difin, Warszawa. Gmytrasiewicz M. (red.), (1997), Rachunkowość, PWN, Warszawa.
  3. Jaruga A. (red.) (2005), Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR, SKwP, Warszawa.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, (2007) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. L 2004 r., nr 76, poz. 694, z późn. zm.
  6. Walińska E. (red.), (2002), Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych sp. z o.o., Łódź.
  7. Walińska E. (red.) (2007), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  8. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2007), [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, IASB, SKwP, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu