BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz
Tytuł
Wybrane problemy ustalania wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw
Selected problems in value determination in financial statements of enterprises
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 53, nr 109, s. 189-203, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Pomiar i wycena w rachunkowości, Wartość godziwa
Financial statements, Reporting in enterprises, Measurement and valuation in accounting, Fair value
Uwagi
streszcz., summ., zawiera tabele
Abstrakt
W artykule przedstawiono niektóre problemy pomiaru i wyceny w rachunkowości zarówno pozycji bilansu, jak i procesów gospodarczych. Opisano podstawowe modele tradycyjne i współczesne metody wyceny. Podjęto próbę oceny przydatności poszczególnych metod wyceny, zwłaszcza na podstawie wartości godziwej, dla dużych, średnich i małych jednostek. Zdaniem autora, wiarygodność informacji finansowych dla zarządu i użytkowników zewnętrznych może być wątpliwa, jeżeli w wysokim stopniu opiera się na estymacji przyszłości, która zawsze jest niepewna. (abstrakt oryginalny)

The article identifies some of the problems involved in accounting measurement and valuation of the balance sheet items as well as economic processes. It describes the main traditional and modern methods of valuation. The article also makes an attempt at assessing the usefulness of the respective valuation methods for small and medium-sized entities, especially taking into consideration the fair value. In the author's opinion reliability of the financial information prepared for the board of directors and external users might be questioned if it is mainly based on estimated values that inherently is uncertain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jaruga A.A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 2. Karmańska A. (2007), Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa, tom 38(94).
 3. Kinderman A. (2009), Szacowanie wartości godziwej w celu wyceny składników aktywów i zobowiązań, „Zeszyty teoretyczne rachunkowości", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 4. Mały słownik języka polskiego (1968), PWN, Warszawa.
 5. Mazur A. (2009), Stosowanie wartości godziwej w Polsce - wyniki badań, Zeszyty teoretyczne rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 6. Messner Z. (2006), Wprowadzenie, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, pod red. Z. Messnera, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, tom I.
 7. Micherda B. (2001), Wstęp do opracowania: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 8. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16 — Rzeczowe aktywa trwałe, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2004), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (IFAC), Warszawa.
 9. MSSF (2004), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (IFAC), Warszawa.
 10. Report (2008) on the field tests In Germany regarding the ED-IFRS for SMEs, April.
 11. Sawicki K. (2007), Wybrane kierunki rozwoju rachunkowości, Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 12. SFASB (2006), Statement of Financial Accounting Standards, No 157, Faire Value Measurements, Financial Accounting Series, No 284-A. September.
 13. Słownik języka polskiego (1989), tom III, PWN, Warszawa.
 14. Uchwala Nr 6 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości Nr 4 - Utrata wartości aktywów, Dz.Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 46.
 15. Ustawa z dnia 18 marca 2008 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 63, poz. 393).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu