BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszkiewicz Marian
Tytuł
Europejska dylematy ukraińskich wyborów
European Dilemmas of Ukraine's Choices
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (11), 2007, nr 1188, s. 80-96, bibliogr. 87 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Sytuacja polityczna, Historia
Economic situation, Political situation, History
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Przedstawiono historię Ukrainy. Zwrócono uwagę na wpływ jaki miały te wydarzenia na dzisiejszy stan tego państwa. Omówiono sytuację gospodarczą i polityczną Ukrainy. Zanalizowano politykę Unii Europejskiej w stosunku do Ukrainy.

Ukraine gained full independence in 1990 as a consequence of the disintegration of the U.S.S.R. It is the second biggest European country after Russia (603 700 km2) with the population of nearly 47 million. What has a bearing on the future of the country, is the remnants of its past, the present social and economic situation, its particular relationship with Russia, as well as the geopolitics of its location, bordering with the European Union. From the perspective of the European Union, Ukraine is an important political partner. However, it does not seem likely that it should be invited to become a member of the Union within the next few years. Today, Ukraine faces a choice: rapprochement with the West on the basis of constant, ambitious reforms - social, political, and economic, or continuation of the present, "multisection" policy which calms down the tensions, but does not define the prospects for the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachman K., Którędy do Europy, KAW, Warszawa 2002.
 2. Bańska В., Grossraum Europy i Rosji a Ukraina, "Arkana" 2004 nr 1-2.
 3. Berdychowska В., Mniejszość ukraińska, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, red. B. Berdychowska, Wyd. UMCS, Warszawa 1998.
 4. Besancon A., Granice Europy, "Nowe Państwo" 2004 nr 3.
 5. Bielecki J., Nie ma miejsca dla Kijowa, "Rzeczpospolita", 3 grudnia 2004.
 6. Blisko z Rosją, "Rzeczpospolita", 27 grudnia 2004.
 7. Bogudzka M., Ukraina - warunki dostępu do rynku, WEH, Kijów 2004.
 8. Borko H., Quo vadis? "Gazeta Finansowa", 7-13 sierpnia 2004.
 9. Borowiec J., Wilk K., Integracja europejska, AE, Wrocław 2005.
 10. Bosacki M., Komentarz, "Gazeta Wyborcza", 22 listopada 2005.
 11. Cesarz Z., Stadtmuller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2000.
 12. Chałupczek Ch., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
 13. Chmaj M., Sokół W., Wrona J., Historia dla kandydatów na studia prawnicze, administracyjne, politologiczne, historyczne i socjologiczne, Oficyna Wydawnicza Brantą, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2004.
 14. Czachór Z., Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po traktacie z Maastricht, Atla II, Wrocław 2004.
 15. Dwie Ukrainy, "Rzeczpospolita", 1 6 listopada 2004.
 16. Eliasz A.M., Restauracja po Ukraińsku, "Gazeta Wyborcza", 6 września 2006.
 17. http://bp.nml.webpark.pl/rozszerzenieuewsch.htm, 14 września 2005.
 18. http://eedc.org.pl/pl/www/region/ukraina/felietony/rydlewska.htin, 15 stycznia 2006.
 19. http://greenworld.serwus.pl/czarnobyl/czarnobyl.htm, 7 kwietnia 2006.
 20. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomara%C5%84czowa_rewolucja.
 21. http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_Chmielnickiego, 9 kwietnia 2006.
 22. http://pl.wikipedia.Org/wiki/ZSRR#.22przebudowa_i_Rozpad, 14 grudnia 2005.
 23. http://psz.pl/content/view/608/.
 24. http://ukraina.ewrnl.pl?id=7, 8 kwietnia 2006.
 25. http://www.ism.uni.wroc.pl/publikacje/ukraina.pdf, 24 lutego 2005.
 26. http://www.welt.de, 6 lipca 2002.
 27. http://www.wsws.org/de/pl/2004/dcz2004/ukr2-d28.shtml, 25 listopada 2005.
 28. Informacja o organizacji Otwarta Ukraina, "Rzeczpospolita" 20 listopada 2004.
 29. Jeromin A., Pomarańczowi zawiedzeni, ale nie w rozpaczy, "Gazeta Wyborcza", 8 sierpnia 2006.
 30. Juszczenko nie chce zmian, "Rzeczpospolita", 24-26 grudnia 2005.
 31. Kiełczewski S., System demokratyczny wyznacznikiem roli rynku i polityki gospodarczej, [w:] Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach, red. M. Klamut, AE, Wrocław 2004.
 32. Kijów w Warszawie, "Wprost", 16 stycznia 2005.
 33. Kogo grzeje Rosja, a kogo ziębi, "Gazeta Wyborcza", 20 grudnia 2005.
 34. Komu na Ukrainie zagraża Wiktor Juszczenko, "Wprost", 6 maja 2001.
 35. Kublik A., Gasprom wspiera doniecki biznes, "Gazeta Wyborcza", 9 października 2006.
 36. Lenarczyk W., Europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy w ocenie niemieckiej, Wyd. Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
 37. Lepesant G., Polska i nowe sąsiedztwo Unii Europejskiej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok (1) 2003, red. J. Kłoczowski, H. Łoszkiewicz, Wyd. Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
 38. List do prezydenta Ukrainy, Bruksela, 24 stycznia 2005.
 39. Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2003.
 40. Łoś-Nowak T., Paradygmat realistyczny - projekcje porządku międzynarodowego w XXI wieku, [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 41. Macroeconomic Forecast Ukraine No. 6, November, 2004.
 42. Motyka G., Puławski A., Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1989, Biuletyn IPN, 5 czerwca 2001.
 43. Muszkiewicz M., Trudna "droga" Turcji do Unii Europejskiej, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, AE, Wrocław 2006.
 44. Niklewicz K., Bush chce iść z NATO na Wschód, "Gazeta Wyborcza", 29 listopada 2006a.
 45. Niklewicz K., Ukraina bez szans na Unię, "Gazeta Wyborcza", 13 września 2006b.
 46. Niklewicz K., Ukraina: NATO nie, UE tak, "Gazeta Wyborcza", 15 września 2006c.
 47. Patek A., Rydl J., Węc J., Najnowsza historia świata, t. III, 1979-1995, Wyd. Literackie, Warszawa 2003.
 48. Pawlicki J., Idzie wiosna Europy, "Gazeta Wyborcza", 2 stycznia 2007.
 49. Petczyńska-Nałęcz K., Szanse na Wschodzie, "Rzeczpospolita", 1 lipca 2004.
 50. Pipes R., Nieznośnie bliska zagranica, "Wprost", 24 grudnia 2006.
 51. Plan liberalnych reform, "Rzeczpospolita", 27 grudnia 2004.
 52. Pokochało W., Specjalnie dla Rzeczpospolitej, "Rzeczpospolita", 16 listopada 2004.
 53. "Postup", 8-9 lipca 2000.
 54. Puślecki Z.W., Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w procesach integracji europejskiej i globalizacji gospodarki światowej, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, red. J. Rymarczyk, T. Szeląg, AE, Wrocław 2001.
 55. Radziwinowicz W., Ukraińska wojna na górze nie ma końca, "Gazeta Wyborcza", 25 maja 2005.
 56. Radziwinowicz W., Nie będzie pomarańczowej koalicji!, "Gazeta Wyborcza", 12 czerwca 2006.
 57. Riabczuk M., Jedna trzecia Ukrainy, "Gazeta Wyborcza", 16 grudnia 2006.
 58. Rok po rewolucji w Kijowie, "Gazeta Wyborcza", 19-20 listopada 2005.
 59. Rymarczyk J., Skutki rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód w świetle badań zachodnich ekonomistów, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, t. II, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, AE, Wrocław 2002.
 60. Solidarność z Ukrainą, "Rzeczpospolita", 26 listopada 2004.
 61. Sołtys R., Bruksela w kolorze pomarańczowym, "Gazeta Wyborcza", 2 grudnia 2004.
 62. Stain W., Zmiany gospodarcze i podstawy prawne prywatyzacji na Ukrainie i w Polsce, [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, t. II, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, AE, Wrocław 2005.
 63. Statistics of Ukraine's Economy 1991-2000, Institute of Economic Research and Policy Consulting, Kijów 2002.
 64. Surmacz В., Współczesne stosunki polsko-ukraińskie, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 65. Świat nie uznaje sfałszowanych wyborów, "Rzeczpospolita", 16 listopada 2004.
 66. Tarasiuk В., Ukraina. Nie dla WNP, "Gazeta Wyborcza", 23 grudnia 2005.
 67. To dopiero początek, "Rzeczpospolita", 26 listopada 2004.
 68. Ukraina decydujące starcie, "Rzeczpospolita", 16 listopada 2004.
 69. Ukraina chce do Unii, "Rzeczpospolita", 13 stycznia 2005.
 70. Unia nie chce prowokować Rosji - wywiad M. Jędrysik z Ch. Jenkinsen, "Gazeta Wyborcza", 27 listopada 2004.
 71. Ukraina - poradnik dla przedsiębiorców, UNIDO, Warszawa 2003.
 72. Ukraina, pospolite ruszenie obywateli, "Rzeczpospolita", 11-12 grudnia 2004.
 73. Vitorino A., Rozszerzona Unia Europejska i jej nowi sąsiedzi, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2004 nr 1.
 74. Wałęsa gotów podjąć się mediacji, "Rzeczpospolita", 24 listopada 2004.
 75. Wiktor Juszczenko -prezydent, red. D. Samek, REA s.j., Warszawa 2005.
 76. Wiwat sędziowie!, "Rzeczpospolita", 4-5 grudnia 2004.
 77. Wojciechowski M., Jak otruto Juszczenkę, "Gazeta Wyborcza", 24-25 czerwca 2006a.
 78. Wojciechowski W., Ukraina buduje swoją historię, "Gazeta Wyborcza", 25 sierpnia 2006b.
 79. Wojciechowski M., Ukraina czci ofiary Wielkiego Głodu, "Gazeta Wyborcza", 27 listopada 2006c.
 80. Wojna wisiała na włosku, "Rzeczpospolita", 24 listopada 2004.
 81. World Economic Outlook, International Monetary Found, Washington 2004.
 82. Wróblewski M., Wymiana handlowa UE-WNP, [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, t. II, red. J. Rymarczyk, AE, Wrocław 2005.
 83. Wyniki wyborów na Ukrainie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyników wyborów na Ukrainie, PC TA (2005)0009, Strasburg, 13 stycznia 2005, www.europarl.eu.int.
 84. Wywiad z J. Kuroniem, "Rubikon" 1998 nr 23.
 85. Zajączkowski J., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Aspra, Warszawa 2006.
 86. Zamiatin W., Zamknięte drzwi, "Unia & Polska" 2006 nr 5 (108).
 87. Zwyciężył Juszczenko, "Rzeczpospolita", 2 listopada 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu