BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaszczyca Grzegorz
Tytuł
Odtwarzanie akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Reconstruction of Case Files in General Administrative Proceedings
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 9, s. 50-61
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania administracyjnego, Regulacje prawne, Prawo cywilne, Postępowanie administracyjne
Code of Administrative Procedure (CAP), Legal regulations, Civil law, Administrative proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mimo pozornie technicznego wymiaru, problem odtwarzania akt sprawy administracyjnej indywidualnej ma doniosłe znaczenie prawne. Podjęcie czynności rekonstrukcyjnych w określonych przypadkach pozostaje w bezpośrednim związku z realizacją celu ogólnego postępowania administracyjnego. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie zawierają wyodrębnionej regulacji procedury odtworzeniowej. Prowadzi to do rozbieżnych poglądów co do jej podstaw prawnych. Autor stawia tezę o niedopuszczalności wykorzystywania w tym zakresie - w drodze analogu - przepisów procedur sądowych. Uznaje regulację kodeksową za wystarczającą dla osiągnięcia celu odtworzenia akt sprawy. (abstrakt oryginalny)

Despite the seemingly technical dimension, the problem of reconstructing files in an individual administrative case is of extraordinary legal significance. Undertaking reconstruction activities in specific cases is directly related to the achievement of the objective of general administrative proceedings. The provisions of the Administrative Procedures Code do not contain a separate regulation on the reconstruction process. This leads to differing views as to its legal grounds. The author argues the inadmissibility to apply the regulations on civil court procedures in this respect by way of an analogy. He accepts the regulations of the Codeas being sufficient for achieving the objective of reconstruction of case files. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 61.
 2. W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984, s. 264-265.
 3. Z. Gostyński, J. Bartoszewski, w: Z. Gostyński (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 1.1, Warszawa 2003, s. 716.
 4. B. Gruszczyński, w: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2005, s. 600.
 5. R. Hauser, Wezwania w kodeksie postępowania administracyjnego, w: A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz (red.). Państwo prawa. Administracja. Sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. rocznice urodzin, Warszawa 1999, s. 330.
 6. J. Kot, Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt według k.p.c., „Palestra" 1981/1, s. 35.
 7. Z.R. Kmiecik, Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008/2, s. 98.
 8. L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001, s. 255.
 9. P. Litwin, Glosa do wyroku SN z dnia 22 lutego 1949 r., Nr C 269/48, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1950/3, s. 59.
 10. M. Machnij, Postępowanie o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt, „Monitor Prawniczy" 2003/1, s. 21.
 11. L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 291.
 12. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 208.
 13. M. Romańska, w: T Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 694.
 14. E. Smoktunowicz, Analogia w prawie administracyjnym, Warszawa 1970, s. 238.
 15. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1999, s. 983.
 16. W. Taras, Udostępnianie akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1992, s. 286.
 17. A. Wróbel, w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu