BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Stanisław (Politechnika Warszawska), Głodziński Eryk (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Znaczenie controllingu płynności finansowej w warunkach kryzysowych
The Significance of the Liquidity Controlling in Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 294-303, tabl., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Controlling, Kryzys gospodarczy, Analiza finansowa
Financial liquidity, Controlling, Economic crisis, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia wykorzystania controllingu płynności finansowej głównie w warunkach kryzysu gospodarczego. W pierwszej jego części określono rolę płynności finansowej w analizie ekonomicznej. Scharakteryzowano proces zarządzania płynnością finansową. Określono miejsce controllingu w tym procesie. Następnie wskazano korzyści płynące z wykorzystania controllingu jako systemu rachunkowości zarządczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present of a role of liquidity controlling mainly in an economic crisis. In the first part was determined role of the financial liquidity in economical analysis. A process of managing the financial liquidity was characterized. A place of the controlling was determined in this process. Next the advantages of using the controlling as the information system of an enterprise were shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD, (2009), NBP , luty 2009.
  2. Marciniak S. (2008), Controlling. Teoria, zastosowania, Difin, Warszawa.
  3. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
  4. Sierpińska M., Wędzki D. (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
  5. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2007), Controlling- analiza i monitorowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
  6. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych - I kwartał 2009 (2009), Departament Systemu Finansowego NBP, Warszawa.
  7. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej - 30 stycznia 2009 r. (2009), Kwartalne prognozy makroekonomiczne, nr 60, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
  8. Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  9. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu