BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pichlak Magdalena (Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie)
Tytuł
Bariery innowacyjności w kontekście sukcesu MSP
Barriers of Innovativeness in the Context of the Success of SME
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 321-328, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sukces przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Bariery rozwojowe, Bariery innowacyjności, Projekty innowacyjne
Small business, Success of the company, Enterprise innovation, Development barriers, Innovativenesss barriers, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu była identyfikacja podstawowych barier innowacyjności MSP w oparciu o badania literaturowe, co pozwala na zrozumienie, dlaczego jedne organizacje są bardziej innowacyjne w porównaniu z konkurentami, mimo działania w tych samych warunkach rynkowych. Wobec konieczności bycia innowacyjnym, identyfikacja kluczowych barier innowacyjności MSP może być przydatna w formułowaniu efektywnej strategii innowacyjnej, prowadzącej do osiągnięcia sukcesu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. (fragment org. streszczenia)

The purpose of this paper was to identify the basic barriers of innovativeness of SME, based on the literature review. It explains why one organization is more innovative than the other, despite they exist in the same market conditions. The identification of the key barriers can be useful in formulating the effective innovative strategy, leading to the success on the more and more competitive market. However, the analysis of the barriers of innovativeness of the organization couldn't be equated with the identification of the factors of failure of innovative projects. Sometimes, despite the existence of certain barriers, innovative ideas are successful and lead to the commercialization. Conducted literature investigations lead to the conclusion, that beyond, stressed in the literature, resource barriers (lack of qualified workers, lack of financial resources), extremely important (and unseen by owners/managers) are barriers connected with the individual characteristics of innovators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beaver G., Prince C. (2004), Management, strategy and Policy in the UK small business sector; a critical review, "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 11 (1).
 2. Chandy R.K., Hopstaken B., Narasimhan O., Prabhu J. (2006), From invention to innovation: Conversion ability in product development, "Journal of Marketing Research", Vol. 68 (8).
 3. Dougherty D., Hardy C. (1996), Sustained produkt innovation in large, mature organizations: Overcoming innovation-to-organization problems, "Academy of Management Journal", Vol. 39 (5).
 4. Dougherty D., Heller T. (1994), The illegitimacy of successful product innovation in established firms, "Organization Science" Vol. 5 (2).
 5. Doyle P., Bridgewater S. (1998), Innovation in Marketing, Oxford: Butter-worth-Heinemann.
 6. Hadjimanolis A. (1999), Barriers to innovation for SMEs in a small less developed country (Cyprus), "Technovation", Vol. 19 (9).
 7. Hadjimanolis A. (2003), The barriers approach to innovation, w: The international handbook on innovation, Shavinina L.V. (red.), Oxford: Elsevier.
 8. Hafsi T., Thomas H. (2005), The Field of Strategy: In Search of a Walking Stick, "European Management Journal", Vol. 23 (5).
 9. Handy C. (1991), The age of unreason New Thinking for a New Word, London: Arrow.
 10. Hauschildt J., Kirchmann E. (2001),Teamwork for innovation - the troika of promoters, "R&D Management", Vol. 31 (1).
 11. Howell J.M., Boies K. (2004), Champions of technological innovation: The influence of contextual knowledge, role orientation, idea generation, and idea promotion on champion emergence, "The Leadership Quarterly", Vol. 15(1).
 12. Koberg C.S., Uhlenbruck N., Sarason Y. (1996), Facilitators of organizational innovation: The role of life-cycle stage, "Journal of Business Venturing", Vol. 11 (2).
 13. Larsen P., Lewis A. (2006), Confronting Barriers to Innovation, "International Journal of Enterprise and Innovation", Vol. 7 (2).
 14. Larsen P., Lewis A. (2007), How Award-Winning SMEs Manage the Barriers to Innovation, "Journal of Creativity and Innovation Management", Vol. 16 (2).
 15. Mirrow C, Hoelzle K., Gemuenden H.G. (2008), The Ambidextrous Organization in Practice: Barriers to Innovation within Research and Development, Referat przedstawiony na corocznej konferencji "Academy of Management", Anaheim.
 16. Ñaman J.L., Slevin D.P. (1993), Entrepreneurship and the Concept of Fit: A Model and Empirical Tests, "Strategic Management Journal", Vol. 14 (2).
 17. Nowak-Far A. (2000), Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, PWN, Warszawa-Poznań.
 18. Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data (1997), OECD/Eurostat.
 19. Penrose E. (1995), The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford.
 20. Piatier A. (1984), Barriers to innovation, London: Frances Pinter.
 21. Rothwell R., Freeman C, Horsley A., Jervis V.T.P., Robertson A.B., Townsend J. (1974), Sappho updated - project sappho phase ii, "Research Policy", Vol. 3 (3).
 22. Rush H., Bessant J. (1992), Revolution in three-quarter time: lessons from the diffusion of advanced manufacturing technologies, "Technology Analysis and Strategic Management", Vol. 4 (1).
 23. Salavou H. (2004), The concept of innovativeness: should we need to focus?, "European Journal of Innovation Management", Vol. 7 (1).
 24. Schumpeter J.A. (1934), The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle, Cambridge, Mass.
 25. Sternberg R. (1999), Handbook of Creativity, Cambridge University Press.
 26. Story J. (2000), The management of innovation problem, "International Journal of Innovation Management", Vol. 4 (3).
 27. Warren CM. (2008), Innovation in SME's: a SME model of patent product development strategies, Referat przedstawony na corocznej konferencji "Small Business & Entrepreneurship", Belfast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu