BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławski Wojciech (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Uwarunkowania i skuteczność procesu umiędzynarodawiania się przedsiębiorstw : na przykładzie przedsiębiorstw branży budowlanej
Conditions and Efficiency of Enterprises Internationalization Process on the Example of Enterprise of Construction Sector
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 329-336, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo budowlane, Globalizacja, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Construction company, Globalization, Enterprise internationalization, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polscy przedsiębiorcy korzystają z możliwości jaka im daje globalizacja. Wyraża się to uruchamianiem działalności gospodarczej poza granicami kraju macierzystego. Największe nasilenie tej działalności obserwuje się w odniesieniu do krajów UE, co się wiąże z utworzeniem Jednolitego Europejskiego Rynku. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych. Badania wykazały, że polscy przedsiębiorcy skutecznie konkurują z przedstawicielami branży budowlanej z innych krajów. Podstawowymi instrumentami konkurowania na rynkach poza krajem macierzystym są: jakość oferowanych produktów, dobra jakość zasobów pracy, w tym kadry menedżerskiej, a także innowacyjne postawy przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

A Polish entrepreneur uses the possibilities of the globalization. It expresses by starting up new business activity outside the border of mother country. This process is the most increasing in the reference of EU countries, what is the result of creation of Single European Market. In the article the resolute of empirical research in the rang of internationalization of polish construction sector enterprises was presented. The research showed that polish entrepreneurs forcefully compete with the representatives of construction sector from other countries. The basics competitive instruments on this markets are: the quality of offered products, good quality of human resources - especially in the field of management, and innovative of entrepreneurs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berry M.J., Kai-Uwe-Brockj (2004), Market space and the International process of the mall firm, "Journal of International Entrepreneurship", No. 2.
  2. Cieślik A. (1987), Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, SGPiS, Warszawa.
  3. Fletcher R. (2001), A holistic approach to internationalization, "International Business Review", No 10.
  4. Gorynia M. (2006), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  5. Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M. (2008), Współpraca przedsiębiorstw w budowaniu potencjału innowacyjnego, TNOiK, Toruń.
  6. Malara Z. (2006), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa.
  7. Rymarczyk J. (1994), Internacjonalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  8. Steen J.P., Liesch P.W. (2007), A note on Penrosean Growth, resource boundless and the Uppsala Model of Internationalisation, "Management Review" No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu