BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mokwa Zdzisław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
O szczególnej roli koordynacji w logistyce
About Specific Role of Coordination in Logistics
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 304-312, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Koordynacja procesów pracy, Organizacje sieciowe
Logistics, Coordination of work processes, Network organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie odmiennych mechanizmów i postaci koordynacji w zarządzaniu logistyką, a w szczególności w jej rozszerzonej postaci, łańcucha logistycznego. Rozważania oparto o poglądy zawarte w literaturze przedmiotu oraz badania obce i własne zawarte w opublikowanych artykułach. (fragment tekstu)

In the article we present the term of coordination in logistics. The term is ambiguous and has different scope of use, so must be defined in every case. This assumption is specially important when we deliberate coordination as a factor influencing flow of logistic processes. Relational character of logistic processes demand usage of homogenous criteria of assessment, where coordination is deliberated as whole logistic chain. In this case coordination has various form according to the field of usage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichosz (2006), Logistyka w firmach usługowych - rozważania teoretyczne cz 1, GM & L, nr 7.
 2. Długosz J. (2000), Relacyjno - jakościowa koncepcja logistyki w zarządzaniu, AE Poznań.
 3. Fisher M.L. (2005), Jakiego łańcucha dostaw wymaga twój produkt, HBR Polska, nr 2.
 4. Hopej M. (2004), Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław - Warszawa -Kraków.
 5. Koźmiński A.K. (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 6. Krawczyk S. (2001), Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa.
 7. Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa.
 8. Lachiewicz S. (1995), Analiza zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw w okresie przekształceń gospodarczych w Polsce, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki, UG, Szkoła Letnia.
 9. Mokwa Z., Nogalski B. (2004), Uwarunkowania skuteczności zarządzania w strukturach funkcjonalnych i procesowych, w pracy pod red. A. Stabryły Instrumenty i formy organizacji procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, AE w Krakowie, Kraków.
 10. Mokwa Z., Kreft Z. (2006), Tworzenie organizacji sieciowych integrujących łańcuchy dostaw (synteza założeń teoretycznych, analiza przypadku), w pracy pod red. A. Stabryły Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym Tom 2 AE w Krakowie, Kraków.
 11. Sołtysik M. (2003), Zarządzanie logistyczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 12. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 13. Strategor (1995), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 14. Sulejewicz A. (1997), Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa .
 15. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu