BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Społeczna percepcja innowacji : wyniki badań
Social Perception of Innovations : Survey Results
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/2, s. 381-389, tabl., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Percepcja, Innowacje, Postęp społeczny, Badania naukowe
Perception, Innovations, Social progress, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od współczesnych przedsiębiorstw wymaga się wysokiej innowacyjności, prowadzącej do dynamicznego rozwoju każdej organizacji i wzrostu jej konkurencyjności. Akcentuje się więc potrzebę dynamicznego wzrostu podaży innowacji, pomijając uwarunkowania znajdujące się po stronie popytowej, która często nie jest dostatecznie ukształtowana, a która inspiruje (lub nie) podmioty gospodarcze do innowacyjnych zachowań. Zachodzi więc konieczność identyfikowania i systemowego kształtowania czynników dynamizujących popytową stronę innowacji. Jednym z takich sposobów jest, przedstawione w publikacji, badanie "podatności" społeczeństwa na innowacje. Badanie to pozwoliło poznać typologię społeczności unijnej ze względu na jej stosunek do innowacji, a także przedstawić sposób pojmowania innowacji. Znajomość czynników kształtujących popytową stronę innowacji może stanowić bazę dla systemowych działań prowadzących do wzmocnienia "podatności" społeczeństwa na innowacje. (abstrakt oryginalny)

In this publication the author discusses the following problems: need of identifying the supply side of innovations, typology of the European Society in consideration of its attitude towards innovations, understanding of term "innovation" by the European Society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, Toruń.
  2. Baruk J. (2008a), Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, w: Nowoczesność przemysłu i usług, Pyka J. (red.), TNOiK, Katowice.
  3. Baruk J. (2008b), Innowacyjność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, "Problemy Jakości" nr 3.
  4. Baruk J. (2009), Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, "Marketing i Rynek" nr 3.
  5. Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 291/11 z dnia 21.10.2006 r.
  6. Enterprise and Industry, http://ec.europa.eu/enterprise.
  7. Haffer M., Haffer R. (2001), Przedsiębiorczość jako dominująca logika zarządzania przedsiębiorstwem na przełomie wieków, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Godziszewski В., Haffer M., Stankiewicz M. (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
  8. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  9. Population Innovation Readiness, Eurobarometer, European Commision, August 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu