BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubek Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego w eksporcie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
The Export Trade Credit Insurance Market in Selected Central and East European Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 794, s. 45-61, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia eksportowe, Kredyt kupiecki, Eksport
Insurance market, Export insurance, Trade credit, Export
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE SA), Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB), Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)
, Hungarian Export Credit Insurance Pte Ltd. (MEHIB), Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP)
Kraj/Region
Polska, Czechy, Węgry
Poland, Czech Republic, Hungary
Abstrakt
W krajach Europy Środkowo-Wschodniej wraz ze zmianą systemu społeczno-politycznego podjęto prace nad wdrożeniem całego instrumentarium polityki wspierania eksportu. Najważniejszą rolę przypisano wyspecjalizowanym publicznym agencjom ubezpieczeń kredytów eksportowych. Przedstawiono analizę porównawczą funkcjonowania trzech wybranych agencji w tych krajach, są to: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE SA) w Polsce, Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) na Węgrzech i Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) w Czechach.

In three Central and East European countries - Poland, Hungary and the Czech Republic, which became full members of the European Union in 2004 - there have operated, since the early 1990s, special government agencies in the form of joint-stock companies, whose purpose has been to insure export credits accorded to contractors from high-risk countries. The salient feature of these agencies is the fact that they offer their clients not only insurance against non-market risk, but also against trade risk, and that they attempt to be active on the domestic credit insurance market. As the author's analysis shows, each of these agencies (KUKE SA in Poland, MEHIB Rt in Hungary, and EGAP in the Czech Republic) occupies a slightly different position on its local trade credit insurance market. An interesting solution was the creation, at the end of 2005, from the Czech EGAP of a daughter company responsible for activities in the commercial sector. It is expected that the Hungarian MEHIB will also go down this route. In the case of KUKE SA, a more likely scenario is closer co-operation with its joint owner, the BGK bank, which is also responsible for administering the DOKE programme. Worthy of attention, however, is the increasing share of international insurance groups specialising in financial insurance. It is precisely these two aspects - the capture by international insurance groups of an increasing share of trade credit insurance, including in regard to countries traditionally regarded as areas of high risk, as well as their dominant role on the domestic credit insurance market - that may pose the main threat to the smooth operation of such public agencies as KUKE SA, EGAP or MEHIB. This state of affairs presents new challenges to the public owners of these institutions, who must make effective and rational choices in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Antosik A., Bezpieczny znaczy ubezpieczony, „Rynki Zagraniczne", 07.12.2006.
  2. Brzeziński T., Konkurenci skubią KUKE, „Parkiet", 29.10.2004.
  3. Czubek H., Porównanie skuteczności czeskiego, polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 662, Kraków 2004.
  4. Insurers All Want a Piece of New KUP, „Czech Business Weekly", 31.10.2005.
  5. Kosicka E., Przejęcie i wzrosty, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy", 01.04.2006.
  6. Privatization to Sharpen Fight for Market Share, „Czech Business Weekly", 30.05.2005
  7. SMEs Slow to Protect Against Risk, „Czech Business Weekly", 24.10.2005.
  8. Tomaszewska I., Rynek ubezpieczeń finansowych w Polsce. Ręce pełne roboty, „Przegląd Ubezpieczeń i Reasekuracji" 2005, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu