BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Innowacyjność gospodarki polskiej na tle Unii Europejskiej a instrumenty wspierające rozwój eksportu
The Innovativeness of the Polish Economy Compared to the European Union and Selected Instruments for Supporting Export Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 794, s. 117-134, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Eksport, Polityka proeksportowa
Innovation economy, Export, Proexport policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Pozycja gospodarki polskiej na rynku międzynarodowym jest wypadkową konkurencyjności przedsiębiorstw, a ta ostatnia zależy nie tylko od ich własnej działalności, ale również od pomocy oferowanej przez państwo. Pomoc ta może mieć zarówno formę bezpośredniego wsparcia eksportu (przez instrumenty finansowe, wsparcie innowacyjne, promocyjne, szkoleniowe) oraz wsparcia pośredniego (przez działania na rzecz rozwoju eksportu i tworzenia nowej oferty eksportowej, w tym stymulowanie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, pobudzanie innowacji, postępu technicznego i organizacyjnego). (…) Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian zachodzących na szczeblu krajowym w zakresie pobudzenia innowacji w latach 1998-2004 oraz określenie instrumentów poprawy zdolności innowacyjnej Polski z uwzględnieniem możliwości wspierania eksportu przede wszystkim przez działania na szczeblu pośrednim. (fragment tekstu)

The position of the Polish economy on the international market is a function of enterprise competitiveness, while the latter depends not only on enterprises' own activities but also on the support offered by the state. Innovative measures are more necessary the more globalisation, internationalisation of production, resource and product flows, and international cooperation with partner networks create a situation of constant competition to win customers. The aim of this article is to analyse the changes that occurred domestically in regard to stimulating innovation in the years 1998-2004 as well as to determine the instruments for improving Poland's position and capacity for innovation, including the possibility to bolster exports primarily at an intermediate level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe. Contribution of the European Commission to the Special European Council in Lisbon, European Council, Lisbon, 23-24 March 2000.
 2. Bachnik K., Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2006.
 3. European Innovation Scoreboard 2005, European Commission, Luxembourg 2005.
 4. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 5. Knast J., Polityka innowacji w Polsce - zbieżność z celami Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2006, nr 6(175).
 6. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, PWN, Warszawa 2006.
 7. Mały rocznik statystyczny Polski 2006, GUS, Warszawa 2006.
 8. Nauka i technika w 2001, GUS, Warszawa 2001.
 9. Nauka i technika w 2002, GUS, Warszawa 2002.
 10. Nauka i technika w 2003, GUS, Warszawa 2003.
 11. Nauka i technika w 2004, GUS, Warszawa 2004.
 12. Podstawy handlu zagranicznego, red. H. Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 13. Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2006.
 14. Public Financial Support for Commercial Innovation, The World Bank, Washington 2006.
 15. Spécial Eurobarometer 236. Population Innovation Readness, European Commission, Brussels 2005.
 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. nr 179, poz. 1484.
 17. Wstępne założenia do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych, MHiN, Warszawa, 3 marca 2006 r. Projekt ustawy z 7 sierpnia 2006 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, www.bip.nauka.gov.pl, grudzień 2006 r.
 18. Zajączkowski M., Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, EconomicusSzczecin 2003.
 19. Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 r., Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu