BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk Barbara
Tytuł
Gospodarstwa rolnicze osiągające sukcesy gospodarcze
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2006, nr 4, s. 59-77, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wyniki gospodarcze, Organizacja, Wyniki badań
Arable farm, Economic performance, Organisation, Research results
Uwagi
liczne tabele
Abstrakt
Spośród polskich gospodarstw rolniczych wyłoniła się grupa jednostek nowoczesnych, ekspansywnych, silnie powiązanych z rynkiem, które dostosowały się do nowych warunków ekonomicznych. Należą do nich gospodarstwa zrzeszone w Zamojskim Towarzystwie Rolniczym, których organizację, wyniki produkcyjno-ekonomiczne i kierunki dostosowań do wymogów gospodarki rynkowej zostały przedstawione. Zaprezentowano dane dotyczące charakterystyki demograficzno-społecznej kierowników badanych gospodarstw; kupna bądź dzierżawy ziemi; inwestycji w maszyny, urządzenia, budynki i budowle; wskaźników organizacyjno-ekonomicznych produkcji roślinnej i zwierzęcej; osiąganych dochodów. Na podstawie analizy danych określono wielkość ekonomiczną badanych gospodarstw - w 2001 roku średnio 27,6 ESU, co jest wielkością zbliżoną do przeciętnej dla Austrii (23 ESU) i Irlandii (22,8 ESU). Stwierdzono, że głównym elementem warunkującym orientację rynkową gospodarstwa jest wzrost jego obszaru, a jednostki badane systematycznie powiększały swój potencjał produkcyjny w tym areał UR. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukraba-Rylska L: Polscy farmerzy - szkic do portretu /w:/ Stare i nowe dylematy socjologa i inne szkice. IRWiR PAN, Warszawa 2003.
 2. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2002.
 3. Gorlach K.: Świat na progu domu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 4. Gradziuk B.: Czynniki sprzyjające osiąganiu sukcesu przez gospodarstwa rolnicze (na przykładzie Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego). Rozprawa doktorska. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, Warszawa 2005.
 5. Józwiak W: Polskie gospodarstwa rolne w latach 1996-2006 - analizy i średnioterminowe prognozy. Wieś i Rolnictwo nr 2 2004.
 6. Józwiak W.: Średnie, duże i bardzo duże gospodarstwa rolne w Niemczech, Austrii, Danii i Polsce w latach 1997-2001. IERiGŻ, Warszawa 2004.
 7. Kłodziński M.: Kapitał społeczny polskiej wsi. Wieś i Rolnictwo. Suplement do nr 3 2003.
 8. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 2000.
 9. Podedworna H.: Polscy farmerzy i ich świat społeczny. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 10. Skarżyńska K.: Ten drugi kapitał. Gazeta Wyborcza nr 17-18, 2004.
 11. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa 2003.
 12. Szafraniec K.: Polskie residuum systemowe, czyli pytanie o rolę wsi i chłopów w procesie przemian ustrojowych /w:/ Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa 2002.
 13. Wilkin J.: Struktura wsi i rolnictwa - Polska a kraje Unii Europejskiej /w:/ Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2000.
 14. Woś A.: Ekonomiczne typy gospodarstw i szansę ich rozwoju /w:/ Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa 1998.
 15. Woś A.: Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa. IERiGŻ, Warszawa 2000.
 16. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu