BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tuziak Arkadiusz
Tytuł
Zmiana systemowa a postawy egalitarne w społeczeństwie polskim
Systemic Variation in Relation to Egalitarian Attitudes in Polish Society
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 211-220, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Ustrój społeczno-polityczny, Sprawiedliwość społeczna, Nierówności społeczno-gospodarcze
Social inequality, Systemic transformations in the economy, Socio-political system, Social justice, Social-economics inequality
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicje pojęcia egalitaryzm oraz omówiono dynamikę i zróżnicowanie nastawień egalitarnych w procesie transformacji systemowej. Opisano również przyczyny zjawiska trwałości, a nawet nasilenia postaw egalitarnych w nowych warunkach ustrojowych.

There has been discussed an egalitarianism problem of Polish society in the article. It includes characteristic of dynamics and differentiation of egalitarian orientations in process of systemic transformation. There have been treated some complex economic, social, cultural provisions and reasons for lastingness of egalitarian attitudes in conditions of democratic-market social order. General conclusion, resulting from the analyses carried out in this article and from the mentioned searching settlements, is closing in a statement that egalitarian attitudes, being by their nature dysfunctional ones against market system, do not cause until now disproving of its identity, co-existing in awareness of Polish society with a syndrome of functional values for the present system together. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beskid L. (red.), Warunki życia i aktywność ekonomiczna miejskich gospodarstw domowych - zagrożenia przystosowania, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1992.
 2. Beskid L., Milic-Czerniak R., Sufin Z., Polacy a nowa rzeczywistość ekonomiczna. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1995.
 3. CBOS, Nastroje społeczne. Komunikat, Warszawa, Grudzień 1995.
 4. Cichomski В., Morawski Z., Polski generalny sondaż społeczny. Struktura skumulowanych danych 1992-1995, ISS, UW, Warszawa 1995.
 5. Kolarska-Bobińska L., Ustrój ekonomiczny a interesy grupowe, [w:] W. Adamski, A. Rychard, E. Wnuk-Lipiński (red.), Polacy 90. Konflikt i zmiana (Raport z badań empirycznych), IFiS PAN, ISP PAN, Warszawa 1991.
 6. Kolarska-Bobińska L., Egalitaryzm i interesy grupowe w procesie zmian ustrojowych, |w:) W. Ad miski (red.), Polacy 95. Aktorzy i klienci transformacji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 7. Kolarska-Bobińska L., Rychard A., Wizje ładu społecznego, [w:] W. Adamski i in., Polacy 80. Wyniki badania ankietowego, IFiS PAN, Warszawa 1981.
 8. Kolarska-Bobińska L., Rychard A., Ład polityczny i ład ekonomiczny, [w:] W. Adamski (red.), Polacy 81. Postrzeganie kryzysu i konfliktu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawi 1982 (1996).
 9. Koralewicz J., Ziółkowski M., Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, o gospodarce i życiu społecznym w końcu lat osiemdziesiątych, Nakom, Poznań 1990.
 10. Sufin Z., Co utrwala, a co zmienia orientacje egalitarne, [w:] H. Domański, A. Rychaid (red.), Elementy nowego ładu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1997.
 11. Demokratyczna rekonstrukcja: z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Wnuk-Lipiński Ł. (red.). Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996.
 12. Zaborowski W., Pozycja ekonomiczna, gotowość do akceptacji gruntownej zmiany społecznej a orientacje proegalilarne, [w:] Rychard A., Federowicz M. (red.), Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993.
 13. Zaborowski W., Egalitaryzm, [w:] Encyklopedia socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 14. Zaborowski W., Zmiana pozycji społecznej w aspekcie subiektywnym, [w:| W. Adamski (red.), Polacy 95. Aktorzy i klienci transformacji. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 15. Zagórski K., Strzeszewski M., Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999. CBOS, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu