BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górski Piotr
Tytuł
Dyskusje wokół nierówności społecznych i wzrostu gospodarczego w środowisku Instytutu Naukowej Organizacji i Instytutu Gospodarstwa Społecznego
Discussion About Social Inequality and Economic Growth in the Circles of Institute of Scientific Organization and Institute of Social Economy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 11-20, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Gospodarka, Praca, Płace, Menedżer, Wzrost gospodarczy
Social inequality, Economy, Labour, Wages, Manager, Economic growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienia relacji między wzrostem gospodarczym a nierównościami społecznymi należą do jednych z najważniejszych zagadnień ekonomii, socjologii gospodarki oraz zarządzania. W artykule przedstawiono krótka charakterystykę środowiska menedżerów (pionierzy, propagatorzy i praktycy naukowej organizacji) i „radykałów” (przedstawiciele radykalnej inteligencji). Omówiono ich poglądy na temat nierówności społecznych i wzrostu gospodarczego.

The author discusses the opinion of two circles of the interwar period in Poland, managers and radicacals, about social inequality and economic growth. Their main interest has been concerned about work, its organization, efficiency and wages. In spite of their different ideological positions, differences in diagnosis of the social reality, social problems and proposals of solutions the author points out their common views, optation for industrialization, growth of education concerning with economy and esteem knowledge and logical argumentation. This common views could help to find the solution of social conflict between "work" and "capital". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiecki K., O istocie naukowej organizacji. Warszawa 1938.
 2. Adamiecki K., O nauce organizacji. Wybór pism. Wyboru dokonał oraz wstępem i komentarzami opatrzył Zbigniew Heidrich, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, PWE, Warszawa 1970.
 3. Auleytner J., Instytut Spraw Społecznych (1931-1939), "Polityka Społeczna" 2002, nr 3.
 4. Bielski M., Polska myśl naukowa w dziedzinie organizacji i kierownictwa w latach 1900- -1939, "Problemy Organizacji" 1967, z. 9.
 5. Drzewiecki Р., O wychowanie gospodarcze. Konieczność reformy szkolnej, Warszawa 1930.
 6. Drzewiecki P., Pouczające wzory. Warszawa 1930.
 7. Hauswald E., Historia działalności inżynierów lwowskich w dziele umiejętnej organizacji i administracji, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 8.
 8. Marnotrawstwo w przemyśle. Warszawa 1926.
 9. Martyniak Z., Stanisław Bieńkowski, krzewiciel naukowej organizacji i kierownictwa (w 100-lecie urodzin), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1983.
 10. Mierzejewski H., Doświadczenia F.W. Taylora nad toczeniem żelaza i stali, "Przegląd Techniczny" 1912.
 11. Mierzejewski H., O rozwoju naukowej gospodarki fabrycznej w Stanach Zjednoczonych. "Przegląd Techniczny" 1912.
 12. Rothert A., O systemach płac mających na celu podniesienie produkcyjności robotnika. Warszawa 1921.
 13. Rothert A., Poglądy nowoczesne na urządzenia i organizację fabryki maszyn, "Przegląd Techniczny" 1910.
 14. Rychliński S., Czas pracy w przemyśle polskim. W świetle ankiety Związku Stowarzyszeń Zawodowych, Warszawa 1929.
 15. Rychliński S., Marnotrawstwo sił i środków w przemyśle polskim. Wyniki prac Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany, Warszawa 1930.
 16. Rychliński S., Płace i zarobki robotników przemysłowych w dziesięcioleciu 1918-1928, Warszawa 1929.
 17. Szturm de Sztrem T, Instytut Gospodarstwa Społecznego. 1920-1944 Przyczynek do historii instytucji naukowo-społecznych w Polsce, Warszawa 1959.
 18. "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1925, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu