BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejczak-Gas Janina
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju współczesnych gospodarek
SME as Factor in the Development of All Modern Economies
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 223-230, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Korporacje, Teorie rozwoju gospodarczego, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka rynkowa
Corporation, Economic development theory, Small business, Market economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono podstawowe efekty ekonomiczne związane z funkcjonowaniem małych firm oraz scharakteryzowano kryteria decydujące o celowości istnienia małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono również przyczyny pojawienia się małych firm w miejscu wielkich korporacji.

SME Sector is an important factor in the development of all modern economies SME's in mojority countries are the main source of economics development and reduction of unemployment. Besides, it is innovative, effective, capable to quickly to market changes etc. This sector plays many significant social, political and economic functions in countries with different socio-political systems and fer0nt level of economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawska A., Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego, "Ekonomista" 1992. nr 3.
 2. Czternasty W., Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944-i -1991), "Zeszyty Naukowe" - Seria II, AE Poznań 1994.
 3. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, B. Piasecki (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 4. Filipowicz L" Amerykańska ekonomia podaży, Poltext, Warszawa 1992.
 5. Gilder G., Wealth and Powerty, New York 1981.
 6. Goetting W., Geografia przemysłu drobnego i usług, PWE, Warszawa 1980,.
 7. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Małe firmy w województwie szczecińskim, J. Hozer (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 9. Piasecki В., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1997.
 10. Pietrzkiewicz Т., Rozważania o modelu drobnej wytwórczości. Instytut Planowania, Warszawa 1980, z. 9.
 11. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce niemieckiej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 4.
 12. Schumacher E. F, Małe jest piękne, PIW, Warszawa 1981.
 13. Schumpeter J. A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 14. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 15. Storey D. J., The Role of Small and Medium-sized Enterprises in European Job Creation: Key Issus for Policy and Research, [w:] Small and Medium Size Entreprises and Regional Development, M. Giaoutzi, P. Nijkamp, D. J. Storey, Routledge (red.), Londyn 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu