BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisz Beata
Tytuł
Udział organizacji non profit w rozwiązywaniu problemów społecznych
The Role of Non Profit Organizations in Solving Social Problems
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 187-198, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Przemiany społeczne, Zasoby ludzkie, Usługi społeczne niematerialne, Organizacje non-profit, Rynek pracy
Systemic transformations in the economy, Social change, Human resources, Non-material social services, Non-profit organisations, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce i ich znaczenie. Przedstawiono specyfikę i cechy organizacji non profit oraz ich rolę w realizacji działań zmierzających do zmniejszania negatywnych skutków przemian gospodarczych. Opisano również współdziałanie sektora publicznego z organizacjami non profit na obszarze rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich.

This paper points out that non profit organizations have been playing an important role in contemporary economical and political discourse. Some public opinion makers tend to portray them as the new hope to solve virtually every social problem. Non profit organizations actively provide basic services, such as education, health-care, and social assistance. In addition, many organizations engage in activities to promote culture, environmental protection, the rights of underprivileged groups, and human rights. Other organizations are involved in job creation and other activities. The lack of nationwide system for local governments to fund non profit organizations means that most NGOs provide services that are outside of the public social safety net. For example, the role of NGOs was not addressed in the major reforms passed in the last years in education, health care, public administration, and the pension system. As the result, NGOs often have a hard time securing a steady stream of funding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobrzański K., Szanse i zagrożenia organizacji niedochodowych w procesie zmian, [w:] Produktywność - wzrost gospodarczy, J. Jagas (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 1995.
 2. Drewnowski J., Na drodze ku demokracji i gospodarce rynkowej, "Polityka Społeczna" 1994 nr 4.
 3. Drucker Р. E., [w:] O'Neil M., Young D., Educating the Managers of Non-profit Organizations, Praeger Publishers, New York 1988.
 4. Nowa struktura instytucji sfery społecznej, Golinowska S. (red.). Studia i materiały, z. 10, IPiSS, Warszawa 1994.
 5. Iwankiewicz-Rak В., Organizacje non profit - szansa dla usług społecznych. Praca i zabezpieczenie społeczne, PWE, Warszawa 1993, nr 12.
 6. Iwankiewicz-Rak В., Usługi społeczne w Polsce w okresie transformacji systemowej, Synteza pracy badawczej, realizowanej pod kierunkiem A. Styś, Wrocław, IHiU AE 1994 (maszynopis powielany).
 7. Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia, Omnia, Warszawa 1994.
 8. Salamon L. M., Partnerzy w służbie publicznej. Zakres i teoria stosunków rządu z organizacjami non profit, zeszyt 3(41), IPiSS, Warszawa 1994.
 9. Leś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
 10. Potencjał polskich organizacji non profit w realizacji programów EFS, Leś E. (red.). Warszawa 2000.
 11. Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1993.
 12. Wygnański J., Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w dziedzinie usług społecznych, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu