BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Łukasz
Tytuł
Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90
The Relationship Between Economic Growth and Changes in Income Inequality in Poland Throughout the 1990s
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 53-64, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczno-gospodarcze, Dochody gospodarstw domowych, Dochody ludności, Rozkład dochodów, Wzrost gospodarczy
Social-economics inequality, Household income, People's income, Income distribution, Economic growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono roczne stopy wzrostu PKB w Polsce w latach 1989-2001 oraz omówiono dynamikę rozporządzalnych dochodów realnych w gospodarstwach domowych w latach 1989-2000. Zaprezentowano również zmiany poziomu współczynnika Giniego, obrazującego względną różnicę uzyskiwanych dochodów.

This article presents correlations between economic growth and changes in general income inequality during the transition period of the Polish economy. Changes in mean income inequality were examined within the frame of marked phases of economic growth during the last decade and on this basis strong feedback was discovered and a forward relation between the two phenomena. The analysis of the period concerned also includes the impact of governmental decisions to ensure the social stability of the macroeconomy environment in terms of attempting to minimise the impact of increasing income inequality in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A decade of transition. Regional Monitoring Report No. 8 - 2001, UNICEF Innocenti Research Centre Florence, Italy.
 2. Chłopecki J., Kwestia społeczna, problem społeczny, zmiana społeczna, [w:] R. Fedyna (red.). Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian. Studia o Gospodarce 1/2002. WSIiZ Rzeszów 2002.
 3. Dewartripont M., Roland G., Transition as a Process of Large-Scale Institutional Change. Economics of Transition 1996, Vol. 4:1.
 4. Dollar D., Kraay A., Growth is good for the poor, Development Research Group, World Bank, June 2001.
 5. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. Ekonomia XX wieku, PWN, Warszawa 1994.
 6. Keane M., Prasad E., Consumption, income inequality in Poland during the economic transition. IMF Working Paper, WP/99/14, January 1999.
 7. Keane M. P., Prasad E. S., Inequality, Transfers and Growth: New evidence from the economic transition in Poland, International Monetary Fund WP/00/117, June 2000.
 8. Kołodko G. W., 2025: dwie historie gospodarczego rozwoju. Referat przedstawiony na konferencji zorganizowanej przez TIGER nt. Uwarunkowania i perspektyw długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, WSPiZ, Warszawa, 31 maja 2001 r.
 9. Kołodko G. W., Globalization and Catching-up: From recession to growth in transition economics. International Monetary Fund WP/00/100, June 2000.
 10. Leszczyńska M., Parytet dochodowy ludności rolniczej w latach dziewięćdziesiątych, "Polityka Społeczna" 2000, nr 7.
 11. Lipowski A., Zmiany w strukturze tworzenia PKB w Polsce w okresie transformacji 1990-97/98. Analiza i ocena, "Ekonomista" 1999, nr 5.
 12. Suhrcke M., Preferences for inequality: East vs. West, UNICEF Innocenti Research Centre, Innocenti Working Paper No. 89, October 2001.
 13. Welfe W., Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski, "Ekonomista" 2001, nr 2.
 14. Woźniak M. G., Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji. IBR, Kraków 1993.
 15. Woźniak M. G., Węzłowe problemy restrukturyzacji gospodarki Polski, w: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych, pod red. J. Kitowskiego i Z. Zioło, Warszawa - Kraków - Rzeszów 1995.
 16. Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Czynniki. Bariery. Perspektywy, (w druku).
 17. Woźniak M. G., Zmienność tempa wzrostu gospodarczego w socjalizmie, "Ekonomista" 1985, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu