BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zubrycki Andrzej
Tytuł
Organizacje publiczne a nierówności społeczne
Public Organizations and Social Inequalities
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 177-185, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Rozwój regionalny, Sektor publiczny, Rozwój społeczno-gospodarczy
Social inequality, Regional development, Public sector, Social economic development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie organizacji publicznych w przeciwdziałaniu narastania nierówności społecznych oraz ograniczania jej skutków. Omówiono pojęcie organizacji publicznej oraz jej działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedstawiono również założenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010.

The given paper is an attempt at presenting the activity of public organizations, which tight against social inequalities. There are three main aspects of activity in this sphere: firstly, preventing unemployment, then taking various actions for the development of region and finally rendering social services for people in need. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Głogosz В . Strzemińska H., Charakterystyka organizacji pozarządowych [w:] Golinowska S., Głogosz D. (red.), Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem а społeczeństwem, PZB Zeszyt nr 14, Warszawa 1999.
  2. Hausner J., Kudłacz T., Organizacje rozwoju regionalnego i wspierania przedsiębiorczości w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2000, nr 539.
  3. Kowalak Т., Ubóstwo w Białymstoku, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2001.
  4. Kożuch В., Modele zarządzania organizacjami publicznymi, [w:] Dobrzański K., Woźniak (red.). Rozwój potencjału społecznego organizacji, Wyd. COS SG, Koszalin 2002.
  5. Kożuch В., Zarządzanie publiczne a rozwój gospodarki regionu. Materiały konferencyjne SGH, Kazimierz Dolny - Warszawa 2002.
  6. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2001.
  7. Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2001 r., US w Białymstoku, Białystok 2001.
  8. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 roku. Zarząd Województwa Podlaskiego Białystok 2000.
  9. Truskolaski Т., Stymulowanie przedsiębiorczości jako element polityki rozwoju regionu, [w:] Plawgo B. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. Wyd. UwB, 2001.
  10. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU, nr 91, poz. 576.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu