BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waldemar Kalita
Tytuł
Przedsiębiorstwo transnarodowe a nierówności w gospodarce
International Firms and Inequalities in Economy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 123-129, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Globalizacja, Wymiana międzynarodowa, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Transfer technologii, Wymiana handlowa, Handel międzynarodowy
International enterprise, Globalization, International exchange, Globalization of enterprise activity, Technology transfer (TT), Trade exchange, International trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicje problemu globalizacji oraz szereg okoliczności, które przyczyniły się do rozwoju procesu globalizacji. Omówiono fazy procesu umiędzynarodowienia produkcji, które związane są ze zmianami w funkcjonowaniu gospodarki oraz samego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również wpływ przedsiębiorstw transnarodowych na nierówności.

In article one signalled problem of working of firms transnarodowych working in more and more greater range in present world economy. Their influence on economy is not to end univocally definite what in different light places these firms in chance of investigation their as of subjects diminishing or enlarging distance of inequality in different aspects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1981.
  2. Grudzewski W., Hejduk I., Globalizacja a kierunki rozwoju zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, nr 1.
  3. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie. Wyd. AE, Wrocław 1998, s. 262.
  4. Mróz В., Zachowania konsumentów w kontekście procesów globalizacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 18, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
  5. Pietraś M., Istota i zakres procesów globalizacji, Sprawy międzynarodowe PFSM, Warszawa 2002, nr 2.
  6. Pilikiewicz M. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, Dafin, Warszawa 2000.
  7. Sztucki Т., Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998.
  8. Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach międzynarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu