BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łobocki Józef
Tytuł
Czynniki kreujące popyt i ich wpływ na wzrost gospodarczy
Demand-Producing Factors and Their Impact on Economic Growth
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 43-52, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Bariery wzrostu gospodarczego, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Nierówności społeczno-gospodarcze
Economic growth, Barriers to economic growth, Restructuring of enterprises, Systemic transformations in the economy, Social-economics inequality
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono najważniejsze problemy polskiej gospodarki, takie jak: bezrobocie, tempo wzrostu gospodarczego oraz deficyt budżetowy. Przedstawiono bariery wpływające na wzrost popytu, a w konsekwencji wpływające na tempo wzrostu gospodarczego. Opisano również problem rozwarstwienia społeczeństwa.

For the market mechanism understood as an economic system to function properly, it requires that which is defined on the political level as a citizens' society. Consequently, one can say that this system consists in the area of all kinds of freedoms being as large as possible and in as great a number as possible of entities in the sys tern using the available freedoms to as broad an extent as possible. The analysis of inducing consumers' demand in Poland does not allow an optimistic assessment of its growth. At the present stage, major barriers to increasing demand include: claim attitudes of the greater part of society, a large percentage of those employed in agriculture with its simultaneous low productivity, the high level of unemployment and its growing rate, and the absence of institutions pursuing a flexible credit policy. Other factors that adversely affect the volume of demand are: a high percentage of pensioners receiving transfers often below the social minimum or even subsistence level, low demand among town inhabitants living in small apartments m the city centre or in so-called new housing quarters, and the fact that the middle and upper classes are not very numerous or well-off. and do not significantly impact a rise in demand or the spread of a model of higher consumption. These social and economic phenomena, adversely affecting the development of demand volume and, consequently, economic growth, constitute important and difficult problems of the Polish economy, currently and in the future. The social and economic marginalization of such a large part of Polish society not only lowers efficiency of the whole economy but it also poses a huge threat to its stability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cross G., Time and Money, The Making of Consumer Culture, New York, Routledge 1493.
  2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Raport otwarcia, Stan polskich spraw u progu działania rządu SLD - UP i PSL (jesień 2001 r.).
  3. Lawina A., Przyjazne państwo, "Rzeczpospolita", nr 21 (6098), z 25.01.2002.
  4. List studenta, ,,Rzeczpospolita" z dnia 7.10.02.
  5. Marchand R., Advertising the American Dream, Making Way for Modernity, University of California Press, Berkley 1985, s. 4-5.
  6. Padowicz W., Rosnące bezrobocie i kryzys zatrudnienia w Polsce, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 1, PWE, Warszawa 2002.
  7. Reich R., Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1996.
  8. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej na świecie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001.
  9. Szot E., Zwyczajna polska bieda, "Rzeczpospolita", nr 20(6097), z 24.01.2002.
  10. Winiecki J., Skrok W., Wiśniewski Z., Którędy do wzrostu zatrudnienia? Drogi wyboru - Charakterystyka polskiego rynku pracy - Rekomendacje, Raport dla stowarzyszenia "Obywatele dla Rzeczpospolitej", Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu