BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tuziak Bożena
Tytuł
Wymiary konfliktów społecznych w przedsiębiorstwie
Dimensions of Social Conflicts in an Enterprise
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 283-298, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Konflikty społeczne, Konflikty w przedsiębiorstwie, Metody rozwiązywania konfliktów, Rozwiązywanie konfliktów
Social conflicts, Conflicts in organisation, Conflicts solving methods, Solving conflicts
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie konfliktu przemysłowego. Omówiono istotę, dynamikę, etapy (fazy) i rodzaje konfliktów społecznych oraz przyczyny i skutki konfliktów w przedsiębiorstwie. Opisano również formy zarządzania i strategie postępowania wobec konfliktów (pasywne i aktywne) oraz zaprezentowano współczesne konflikty zbiorowe w polskich przedsiębiorstwach.

The article includes characteristics of principal dimensions of social conflicts in an enterprise. Essence, dynamics, reasons and effects and conflicts levels in an enterprise are discussed therein. Some forms how to manage with conflicts are characterized, with special considering of active and passive proceeding strategies in conflict situations. There has been also performed an analisys of some contemporary group conflicts in Polish enterprises, with indication - at the end - of арреаппи tendencies in area of industrial conflicts, consisting in their progressing rationalisation and institutionalisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Antoszkiewicz D. J., Pawlak Z., Techniki menedżerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltext, Warszawa 2001.
  2. Gilejko L., Konflikt przemysłowy, [w:] Encyklopedia socjologii, t. II, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
  3. Gilejko L., Towalski R., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromis, kooperacja, Poltext. Warszawa 2002.
  4. Januszek W., Sikora J., Socjologia pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
  5. Konflikty społeczne w Polsce w okresie przemian systemowych, M. Malikowski, Z. Seręga (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
  6. Masłyk-Musial E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Lublin 1996.
  7. Rummel-Syska, Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, PWN, Warszawa 1990.
  8. Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
  9. Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
  10. Zachowanie człowieka w organizacji, W. E. Scott, L. L. Communings (red.), PWE, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu