BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerowicz-Szkutnik Maria, Szkutnik Włodzimierz
Tytuł
Analiza porównawcza wybranych parametrów demograficznych w aspekcie ubezpieczeń społecznych dla Polski i Litwy
Comparative Analysis of Chosen Demographic Parameters in the Aspect of Social Insurance for Poland and Lithuania
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 25-37, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Analiza demograficzna, Analiza porównawcza
Social insurance, Demographic analysis, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Litwa, Polska
Lithuania, Poland
Abstrakt
Polska należy do grupy państwa o najniższym stażu unijnym, dlatego dla autorów interesujące było przeprowadzenie analizy porównawczej dynamiki zmian ryzyka demograficznego oraz ustalenie istotności jego wpływu na ubezpieczenia społeczne. Szczegółowe analizy porównawcze przeprowadzili autorzy dla Polski i Litwy. Poprzedzili jej jednak krótkim omówieniem funkcjonującego na Litwie systemu ubezpieczeń społecznych. (fragment wstępu)

The study contains detailed comparative analyses of demographic coefficients characterizing demographic risk for Poland and Lithuania, two countries from the group of the states newly joining the EU. Statistical analyses are briefly preceded with a description of pension system which currently functions in the Republic of Lithuania. In the summary of analyses carried out on the basis of time chains for years 1991-2007 the forecasts of value of coefficients for the next three years are presented in order to signal the size of demographic risk in the future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Balcerowicz-Szkutnik M., Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna, Katowice 2005.
  2. Balcerowicz-Szkutnik M., Ocena ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach społecznych w Polsce i w wybranych krajach UE, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1176, AE, Wrocław 2007.
  3. Golinowaka S., Polityka społeczna. Koncepcje -instytucje - koszty, Warszawa 2000.
  4. Klein B., Alternative Überlengungen zur Reform der Altersversorge, ,,Arbeit und Sozialpolitik" 2000 nr 3-4.
  5. "Sodra", Veikla 2006 metais, Vilnius 2007.
  6. Skarina Liana, Analiza statystyczna systemu ubezpieczeń społecznych w Republice Litewskiej. Wybrane wskaźniki, praca niepublikowana, Katowice 2008.
  7. Urbaniak B., Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw, [w:] Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej, red. L. Frąckiewicz, Katowice 1998.
  8. Valstybinis socialinis draudimas: STATYSTINIAI DUOMENYS, Pensijų socialinis draudimas, 2007.
  9. www.stat.gov.pl/eurostat.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu