BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bekeris Rokas (Vilnius University, Lithuania)
Tytuł
Are SMEs Prepared for the Crisis, as the Biggest Companies Are?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 67-74, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys finansowy, Kryzys finansowy państwa, Zachowania przedsiębiorstw, Innowacyjność przedsiębiorstw
Small business, Financial crisis, State financial crisis, Enterprise behaviour, Enterprise innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mniejsza konsumpcja jest największym problemem dla MSP. Bariery administracyjne i brak siły roboczej, przy jej wysokiej cenie, można określić jako dwie najważniejsze przeszkody w prowadzeniu przedsiębiorstwa. W tym samym czasie duże przedsiębiorstwa nie są tak pochłonięte problemem zmniejszenia siły nabywczej, ale bardziej problemami administracyjnymi i brakiem siły roboczej. Największe przedsiębiorstwa EU eksportują o wiele aktywniej niż MSP. Najlepszą możliwością konkurowania MSP z dużymi przedsiębiorstwami jest znalezienie dla siebie niszy na rynku.

Decreased consumption is the biggest problem for SMEs. Administrative barriers and lack of labour force together with its high price could be mentioned as the two most important obstacles to do business. Meanwhile the big companies are not so preoccupied about decreasing of buying power but they are more interested in administrative questions and lack of labour force. The biggest EU companies export more actively than small ones. The main possibility for SMEs to compete with large companies is finding out niche on the market.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Cressy R., "European SME financing; An overview", Small Business Economics 1997, No. 9, pp. 87-96.
 2. Cressy R., Debt Finance and Credit Constraints on SMEs, Cass Business School, London 2004.
 3. Galinicnć B., Masalaityte L., "Verslo vertinimo kokybei turintys itakos finansines analizes aspektai", Ekonomika 2007, No. 77.
 4. Juchno N., Tvaronavicicnê JVT., "Imoniu bankrotai Lietuvoje: priklausomybes nuo makroekonominiu veiksniu tyrimas", Veralas - teorija ir praktika 2004, V tomas, Nr. 2.
 5. Lithuanian Department of Statistics, www.stat.gov.lt.
 6. Lithuanian Ministry of Economics, www.ukmin.lt.
 7. Mackevicius J., Imoniu veiklos analize, TEV, 2007, 510 pp.
 8. Meskauskiené D., Tvaronavicienè M., "Lietuvos mokesciu sistema: mokesciu nastos tyrimas", Verslas - teorija ir praktika 2003, IV tomas, Nr. l.
 9. Observatory of European SMEs, http://ec.europa.eu/enterprise/enterprice_policy/analysis/observatory_en.htm.
 10. Peterson M.A., Rajan R., "The effect of credit market competition in lending relationships", Quarterly Journal of Economics 1995, No. 110, pp. 407-443,
 11. Smulkiu ir vidutiniu imnoniu verslo sékmès veiksniai 2006, Department of Statistics, Vilnius 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu