BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bikas Egidijus (Vilnius University, Lithuania), Jureviciene Daiva (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)
Tytuł
Approach to Personal Behaviour Finance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 75-88, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Produkt krajowy brutto (PKB), Wydatki gospodarstw domowych, Finanse behawioralne, Teoria zachowań, Zachowania konsumenta
Gross domestic product (GDP), Household expenditures, Behavioural finance, Behaviour theory, Consumer behaviour
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Artykuł analizuje dynamikę współczynnika oszczędności gospodarstw domowych i wpływ indywidualnego zachowania na oszczędnościach i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Hipoteza cyklu życia i teoria zachowania w ekonomii jeszcze są wciąż znaczącymi instrumentami i pomagają ekonomistom brać pod uwagę takie ważne czynniki jak bogactwo lub przyszłe dochody przy podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych przez gospodarstwa domowe. Znaczny wpływ na czynniki oszczędzania mają procesy gospodarcze, społeczne, polityczne i demograficzne, a w szczególności stabilizacja polityczna i ekonomiczna. Pensja, poziom cen, inflacja i PKB bezpośrednio wpływają na proces oszczędzania. Niski współczynnik oszczędności na Litwie wskazuje nie tylko wysoki poziom ubóstwa, lecz także na nieproporcjonalny rozwój gospodarki, niezrównoważone przepływy finansowe i powolny wzrost przychodów gospodarstw domowych. Wskaźnik oszczędzania na Litwie pokazuje, że sektor prywatny nie oszczędza funduszów na okres emerytalny. (AT)

This article analyses the dynamic of households’ savings ratio and impact of individual behaviour on savings and investment decisions making. The life cycle hypothesis and behaviour economics arc still a considerable theoretical instrument and they help the economists to take into consideration such important factors as wealth and expectations of future income while making households' consumption decisions. The considerable influence on savings' factors have economic, social, political and demographical processes of the state and in particular political and economic stability. Salary, price level, inflation, and GDP directly influence the saving process. Low household saving ratio in Lithuania indicates not only a high level of poverty, but also disproportional development of economy, misbalanced financial flows and household income to be slowly increasing. Lithuanian households' saving ratio shows that private sector do not lay aside funds for a retirement period.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. "Fifty Major Economists: Franco Modigliani (1918-)", Scandinavian Journal of Economics 1999, pp. 167-170. Ajzen I., Fishbein M., Belief, Attitude, Intention, and Behaviour. An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley, Reading, MA, 1975.
 2. Altfest L., "Personal financial planning: Origins, developments and a plan for future direction", The American Economist 2004, Vol. 48, No. 2, pp. 53-60.
 3. Banks J., Tanner S., Household Saving in the UK, The Institute for Fiscal Studies, London Bell and Bain Lid, Glasgow 1999.
 4. Bernatzi A., Thaler R., "Myopic loss aversion and the equity premium puzzle", Quarterly Journal of Economics 1995, Vol. 110 (February), pp. 73-92.
 5. Bodie Z., "Life-cycle investing in theory and in practice", Financial Analyst Journal 2003, Vol. 59, No. 1, pp. 24-29.
 6. Davis E.P., Carr R.A., "Budgeting practices over the life cycle", Financial Counseling and Planning 1992, No. 3, pp. 3-13.
 7. Department of Statistics of the Republic of Lithuania, www.gov.stat.lt.
 8. Hall A., Your Money or Your Life, Hodder & Stoughton, London 2003.
 9. Hallman V.G-, Rosenbloom J.S., Personal Financial Planning, McGraw-Hill, 2003.
 10. Hogan P.H., "Life-cycle investing is rolling our way", Journal of Financial Planning 2007 (May), pp. 35-40.
 11. Jurcvicienc D., Klimavicienc A., "Theoretical aspects of life-cycle personal financial management", Verslas: teorija ir praktika 2008, Vol. 9, No. 1, pp. 22-32.
 12. Milligan K., Life-Cycle Asset Accumulation and Allocation in Canada, National Bureau of Economic Research 2004.
 13. Neale W.C., "Institutions", Journal of Economic Issues 1987, Vol. 21, No. 3, pp. 1177-1206.
 14. OECD Economic Outlook No. 79 - Statistical Annex Tables, www.oecd.org.
 15. Shefrin H.M., Thaler R.H., "The behavioural life-cycle hypothesis", Economic Inquiry 1988, Vol. 26, pp. 609-643.
 16. Sheppard B.H., Hartwick J., Warshaw P.R, 'The theory of reasoned action: A meta-analysis of past research with recommendations for modifications and future research". Journal of Consumer Research 1988, Vol. 15, pp. 325-343.
 17. Sherraden M, Assets and the Poor: A New American Welfare Policy, ME. Sharpe, Inc., Armonk, NY, 1991.
 18. Thaler R.H., Shefrin H.M., "An economic theory of self-control", Journal of Political Economy 1981, Vol. 89, No. 2, pp. 392-401.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu