BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Tomasz (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Target Costing Approach in Multi-Criteria Project Bidding
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2006, vol. 1, s. 15-27, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Rachunek kosztów docelowych, Planowanie projektu, Analityczny proces hierarchiczny
Decision making, Target costing, Project planning, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
Wybór pomiędzy kilkoma celami pozostającymi ze sobą w konflikcie jest typowym problemem w wielokryterialnym podejmowaniu decyzji (DM). Podobny problem pojawia się w większości rzeczywistych sytuacji dotyczących podejmowania decyzji, wliczając w to przygotowanie ofert projektowych. W takich sytuacjach proces przygotowywania najlepszych ofert i uzyskiwanie kontraktów należy głównie do wykonawców projektu, którzy są ukierunkowani na klientów z zewnątrz. W artykule zaproponowano syntezę dwóch dobrze znanych metodologii: rachunku kosztów docelowych [ang. target costing] (do tej pory używanego przy planowaniu rozwoju nowych produktów) i programowania celowego. Proponowana metoda jest przeznaczona szczególnie jako pomoc dla indywidualnych decydentów uczestniczących w konkursach projektowy. (AT)

Trade-off between several conflict goals is a typical multi-criteria decision making (DM) problem. It appears in the majority of real-life DM situations, including bid preparation. In such situations the process of preparing the best bids and obtaining contracts belongs mainly to the project performers who are oriented towards the external customers. In the paper a synthesis of two well known methodologies: target costing (up to now used in new product development planning) and goal programming is proposed. The proposed method is intended in particular as an aid for individual decision makers participating in the competitive bidding process.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błaszczyk T.: Zastosowanie rachunku kosztów docelowych w planowaniu projektów. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2003, nr 3.
  2. Cagno E., Caron F., Perego A.: Multi-Criteria Assessment of the Probability of Winning in the Competitive Bidding Process, 'international Journal of Project Management" 2001, 19, pp. 313-324.
  3. Charnes A., Cooper W.W.: Management Models and Industrial Applications of Linear Programming. John Wiley and Sons, New York 1961.
  4. Cooper R., Slagmulder R.: Target Costing and Value Engineering. Productivity Press, The IMA Foundation For Applied Research, Inc., Portland, Oregon 1997.
  5. Elmaghraby S.E.: Project Bidding under Deterministic and Probabilistic Activity Durations. "European Journal of Operational Research" 1990, 49, pp. 14-34.
  6. Kuchta D.: Rachunek kosztów docelowych w projektach innowacyjnych tworzących nowy produkt. V konferencja Project Management: Procesy - Projekty - Programy, Szczyrk 2001.
  7. Tavares L.V.: A Review of the Contribution of Operational Research to Project Management. "European Journal of Operational Research" 2002, 136, pp. 1-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu