BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Caballero Rafael (University of Malaga, Spain), Gómez Trinidad (University of Malaga, Spain), Hernandez Mónica (University of Malaga, Spain), León Maria Amparo (University of Pinar del Rio, Cuba)
Tytuł
Goal Programming with Linear Fractional Criteria: an Application to a Forest Problem
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2006, vol. 1, s. 29-44, tab., rys., aneks, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Programowanie liniowe, Zarządzanie zasobami leśnymi, Podejmowanie decyzji, Wartość zaktualizowana netto
Linear programming, Forest resources management, Decision making, Net present value (NPV)
Uwagi
Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Kraj/Region
Kuba
Cuba
Abstrakt
Przy programowaniu celowym z liniowymi kryteriami ułamkowymi nie jest łatwo rozwiązać występujący problem z powodu nieliniowych ograniczeń właściwych dla tego sformułowania. Artykuł przedstawia prosty i niezawodny test sprawdzający czy problem programowania liniowego przy celu ułamkowym ma rozwiązania zaspokajające wszystkie cele; w takim przypadku, rozwiązania zakreślają łuk stworzony przez wyjaśnianie problemu programowania liniowego. Ten schemat został zastosowany do problemów planowania leśnego, który sprawił, że gospodarcze i ekologiczne cele były zgodne z danymi dostarczonymi przez przedsiębiorstwo Integral Forest Enterprise Pinar del Rio (Kuba). (AT)

In a goal programming problem with linear fractional criteria, the resulting problem is not easy to solve due to the non-linear constraints inherent in its formulation. The paper introduces a simple and reliable test to establish whether a linear fractional goal problem has solutions satisfying all the goals; if this is the case, the solutions arc found by solving a linear programming problem. This scheme has been applied to a forest planning problem which made economic and ecological objectives compatible with data provided by the Integral Forest Enterprise of Pinar del Rio (Cuba).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Awerbuch S., Ecker, J.G., Wallace W.A.: A Note: Hidden Nonlinearities in the Application of Goal Programming. "Management Science" 1976, 22, pp. 918--920.
 2. Caballero R., Hernández M.: PFLMO (Programación Fraccional Lineal Multi-objetivo). Computer Software. R.P.I.: MA903-2003.
 3. Caballero R., Hernández M.: Restoration of Efficiency in a Goal Programming Problem with Linear Fractional Criteria. "European Journal of Operational Research" 2005 (in press).
 4. Díaz-Balteiro L., Romero C: Modeling Timber Harvest Scheduling Problems with Multiple Criteria: An Application in Spain. "Forest Science" 1998, 44, pp. 47--57.
 5. Díaz-Balteiro L., Romero C: Forest Management Optimisation Models when Carbon Captured Is Considered: A Goal Programming Approach. "Forest Ecology and Management" 2003, 174, pp. 447-457.
 6. Diaz-Balteiro L., Romero C: Sustainability of Forest Management Plans; A Discrete Goal Programming Approach. "Journal of Environmental Management" 2004, 71, pp. 351-359.
 7. Field D.B.: Goal Programming for Forest Management. "Forest Science" 1973, 19, pp. 125-135.
 8. Field R., Dress P.E., Fortson J.C.: Complementary Linear and Goal Programming Procedures for Timber Harvest Scheduling. "Forest Science" 1980. 26(1), pp. 121--133.
 9. Hannan E.L.: Effects of Substituting a Linear Goal for a Gractional Goal in the Goal Programming Problem. "Management Science" 1977, 24 (1), pp. 105--107.
 10. Hannan E.L.: An Interpretation of Fractional Objectives in Goal Programming as Related to Papers by Awerbuch et al. and Hannan. "Management Science" 1981, 27 (7), pp. 847-848.
 11. Hotvedt J.E.: Application of Linear Goal Programming to Forest Harvest Scheduling. "Southern Journal of Agricultural Economics" 1983, 15, pp. 103--108.
 12. Kao C, Brodie J.D.: Goal Programming for Reconciling Economic, Even Flow, and Regulation Objectives in Forest Harvest Scheduling. "Can. J. Forest Res" 1979, 9, pp. 525-531.
 13. Kornbluth J.S.H., Steuer R.E.: Goal Programming with Linear Fractional Criteria. "European Journal of Operational Research" 1981, 8, pp. 58-65.
 14. León M.A., Caballero R., Gómez T., Molina J.: Modelización de los problemas de ordenación forestal con múltiples criterios. Una aplicación a la economía forestal cubana. "Estudios de Economía Aplicada" 2003, 21-2, pp. 339-360.
 15. Soyster A.L., Lev B.: An Interpretation of Fractional Objectives in Goal Programming as Related to Papers by Awerbuch et al. and Hannan. "Management Science" 1978, 24, pp. 1546-1549.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu