BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosicka Kamila
Tytuł
Mechanizmy wspierające redukcję gazów cieplarnianych
The Mechanisms Designed for Greenhouse Gases Reduction
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 186-192, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Regulacje prawne, Mechanizmy rynkowe, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń
Gas emissions, Legal regulations, Market mechanism, Entitlement to emissions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wprowadzenie handlu emisjami stało się kolejnym czynnikiem otoczenia, który ma znaczny wpływ na działanie wielu przedsiębiorstw. Celem tego artykułu było pokazanie możliwości finansowania projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych, jakie płyną z rynku emisji. Poza tym pokazano możliwe strategie uczestników handlu emisjami, dzięki którym mogą osiągnąć redukcję swoich emisji przy najniższych kosztach. (fragment wstępu)

The aim of the article is to present a variety of mechanisms that would help countries which are legally binding to reduce the levels of emissions. The Kyoto Protocol outlined a variety of mechanisms that would allow countries to meet their commitments. These mechanisms are: Emission-Trading Schemes (ETS), Clean Development Mechanism (CDM) and Joint Implementation (JI). CDM and JI are project based and ET is a market-based mechanism (one example of the ET is the European Union Emissions Trading Scheme EU ETS). The article shows economic aspects of these mechanisms and possible strategies of entrepreneurs - participants of emissions trading. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkins J., Werkowski A., CDM market and CERs for EU ETS compliance.
 2. Czarnecki P., Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, "Rynek Energii" 2007, 5.
 3. Hultman N., Carbon financial risk in the international greenhouse gas market, Graduate Division of the University of California, Berkeley 2003.
 4. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 r. dotycząca polskiego KPRU na lata 2008-2012.
 5. Dyrektywa 2004/101/WE.
 6. Dyrektywa 2003/87/WE.
 7. Obecna praktyka księgowa w zakresie certyfikatów redukcji emisji dwutlenku węgla ("certyfikatów emisyjnych"), "Aktualności MSSF" 2007 nr 53.
 8. Protokół z Kioto do ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (DzU z 17 października 2005 r.).
 9. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Now Jorku 9 maja 1992 r. (DzU z 10 maja 1996 r.).
 10. Roine K., Tvinnereim E., Hasselknippe H., Carbon 2008- post-2012 is now, Point Carbon 2008.
 11. Schofield N., In commodity derivatives: markets and applications, Wiley, John & Sons, Inc., 2007.
 12. www.kashue.pl.
 13. www.mos.gov.pl.
 14. www.pointcarbon.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu