BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław, Pajor Łukasz
Tytuł
Proces certyfikacji w ocenie klientów
Certification process in customer's opinion
Źródło
Problemy Jakości, 2009, nr 12, s. 38-42, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Certyfikacja, Certyfikacja systemu jakości, Normy ISO 9001
Certification, Quality system certification, ISO 9001
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszej publikacji dokonano analizy wyników badań prowadzonych wśród klientów jednej z polskich jednostek certyfikacyjnych. Badania te miały na celu określenie czynników wpływających na jakość usługi certyfikacyjnej oraz zbadanie jakości usług świadczonych przez tę jednostkę. Omówiono podstawy problematyki procesu certyfikacji.

Intensive certification of quality management systems based on ISO 9001 can be effective provided that the increase in the number of certificates issued will be not accompanied by a decline in service quality certification. There is in the paper the analyzes of the research's results conducted among customers of one of the polish certification firms. These studies were conducted to identify factors affecting the quality of service certification and to examine the quality of services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryluk M.: Kompetencje auditora, „Problemy Jakości" 2008, nr 1.
 2. Henrykowski W.: Norma PN EN ISO/IEC 17021:2007, „ABC Jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja. Quality Review." 2008, nr 1-2.
 3. Lisiecka K.: Przemysł certyfikacyjny - tendencje rozwojowe, „Problemy Jakości" 2008, nr 2.
 4. Łuczak J.: Jakość usług certyfikacyjnych systemów zarządzania, Oficyna Współczesna, Poznań 2004.
 5. Łuczak J.: System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej, Wydawnictwo AE w Poznaniu,. Poznań 2008.
 6. Norma PN-EN ISO 19011:2003 - Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.
 7. Norma PN-EN ISO 9000:2006 - Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia.
 8. Norma PN-EN ISO 9001:2009 - Systemy zarządzania jakością - Wymagania.
 9. Norma PN-EN ISO/IEC 17000:2006 - Ocena zgodności - Terminologia i zasady ogólne.
 10. Norma PN-EN ISO/IEC 17021:2007 - Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania.
 11. Nowak P., Systemy badań i certyfikacji w państwach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce, [w:] Nowoczesne zarządzanie jakością TOM II Metody i narzędzia jakości, normalizacja, akredytacja, certyfikacja, pod red. A. Tabora i M. Rączki, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2004.
 12. Pacana A., Stadnicka D.: Wdrażanie i auditowanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 13. Rączka M., Pawłowska H.: Auditowanie systemu zarządzania jakością, [w:] Nowoczesne zarządzanie jakością TOM I Systemy zarządzania, dokumentacja, procesy, audit, pod red. A. Tabora, M. Rączki, Kraków 2004.
 14. Rogala P., Piekiełek M., Certyfikacja systemu zarządzania, [w:] Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 15. The ISO Survey - 2007, ISO and The ISO Survey.
 16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 166 póz. 1360).
 17. Zgierski-Strumiłło J.: System zarządzania jakością - czy może być z niego jakiś pożytek?, „ABC Jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja. Quality Review.", 2007.
 18. Ziółkowski S.: Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu