BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoleń Marek
Tytuł
Czynniki kształtujące produkt agroturystyczny w regionie podkarpackim
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2006, nr 4, s. 102-116, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka, Badania ankietowe
Agrotourism, Tourism, Questionnaire survey
Uwagi
liczne rysunki
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Zdefiniowano pojęcie turystyki i agroturystyki oraz określono czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na jej rozwój. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych z grupą 100 respondentów, scharakteryzowano rynek usług agroturystycznych w woj. podkarpackim oraz stosowane przez usługodawców strategie marketingowe. Przytoczono dane o stanie i rozmieszczeniu bazy agroturystycznej, cechach gospodarstw agroturystycznych, cechach demograficzno-społecznych gości odwiedzających te gospodarstwa oraz ocenę świadczonych usług. Stwierdzono, że agroturystyka na Podkarpaciu opiera się na tradycyjnych rozwiązaniach, ale coraz częściej jest zróżnicowana pod względem oferowanego standardu i możliwości korzystania z różnorodnych urządzeń rekreacyjnych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski T.: Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka. PWN. Warszawa 1992.
 2. Długołęcka M., Sawicka J.: Agroturystyka jako przejaw przedsiębiorczości kobiet w poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodów /w:/ Przedsiębiorczość kobiet na wsi ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki. SGGW Warszawa 1998.
 3. Drzewiecki M.: Problemy rozwoju agroturystyki w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, /w:/ „Problemy Turystyki", nr 4, 1993.
 4. Drzewiecki M. Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania. Instytut wydawniczy „Świadectwo” 1995.
 5. Holderna-Mielcarek B.: Kierunki rozwoju agroturystyki /w:/ Regionalne aspekty agroturystyki w Polsce. III Sympozjum Agroturystyczne, 1995.
 6. Hunek T.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju „small businessu” na terenach wiejskich /w:/ Przedsiębiorczość na terenach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej. IRWiR PAN Warszawa 1993.
 7. Karbowiak K.: Agroturystyka jedną z form pozarolniczej działalności gospodarczej /w:/ Marketing i produkty markowe w turystyce wiejskiej. Mat. z konferencji, Warszawa 1998.
 8. Kłodziński M.: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych. SGGW Warszawa 1994.
 9. Kowalczyk A.: Kilka uwag o uwarunkowaniu agroturyzmu /w:/ Agroturyzm jako źródło dodatkowego dochodu na wsi. Mat. z seminarium. CDiEwR, Kraków 1992.
 10. McCarthy EJ., Perreault W.: Basic Marketing. Wyd. Xi, Irwin, Homewood 1993.
 11. Mysiak K., Palich R: Agroturystyka czynnikiem rozwoju gmin wiejskich województwa pomorskiego /w:/ Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów. Prace naukowo- dydaktyczne PWSZ Krosno 2005.
 12. Radkiewicz W.: Przedsiębiorca i przedsiębiorczość. Roczniki AR, Poznań 1982.
 13. Strzembicki L.: Marketing w turystyce /w:/ Wczasy pod gruszą. Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1995.
 14. Strzembicki. L.: Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w świetle badań ankietowych /w:/ Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska. Mat. z VII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, CDiEwR, Supraśl 1999.
 15. Werenowska A.: Agroturystyka szansą zmniejszenia bezrobocia na wsi /w:/ Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne KCDRRiOWO, Kraków 2000.
 16. Zych R.: Rozwój agroturystyki w południowo-wschodnim regionie Polski /w:/ Społeczeństwo Podkarpacia na przełomie wieków. Studia socjologiczne pod red. M. Malikowskiego, Rzeszów 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu