BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krauze Kazimierz, Krauze Anna
Tytuł
Rozwój systemu emerytalnego w Polsce. Modelowanie i prognozowanie wybranych procesów
Development of Open Pension System in Poland. Modelling and Forecasting of Selected Processes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 214-226, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Świadczenia emerytalne, Fundusze otwarte, Wartość aktywów, Prognozowanie, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension benefits, Open-ended investment companies, Asset value, Forecasting, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy skupili się na wybranych procesach w obrębie systemu OFE, dotyczących kształtowania się liczebności członków i rachunków oraz wartości aktywów tych funduszy. W dalszej kolejności przedstawili specyfikację układu równań wymienionych procesów, wyniki estymacji i weryfikacji równań oraz uzyskane wyniki prognozowania ex post. W kolejnym punkcie zaprezentowali specyfikacje równań zmiennych prognozujących i zaktualizowanego układu równań dla OFE, oszacowania zaprezentowanych modeli oraz prognozy wszystkich rozpatrywanych kategorii. Artykuł zamykają wnioski końcowe. (fragment wstępu)

In the paper the total numbers of members and accounts as well total assets value of Polish open pension funds are used for characterizing of these funds. Equations for these processes and relating macroeconomic variables are specified. Adequate monthly statistical data set, covering the period April 2002 - October 2008, is used. Estimation results for all the considered equations are used in the prediction processes of three initially mentioned categories. Various ex-post and ex-ante forecasting procedures arc applied. Conclusions from the realized empirical studies and some practical remarks are also included. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambachtsheer K.P., Don Ezra D., Fundusze emerytalne. Jak efektywnie pomnażać majątek ich członków, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  2. Dudkiewicz D., Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemu emerytalnego, [w:] Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie, D.J. Błaszczuk (red.), POLTEXT, Warszawa 2006.
  3. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
  4. Holzmann R., Orenstein M., Rutkowski M., Pension reform in Europe: process and progress, The World Bank, Washington 2003.
  5. Jajuga K., Szumlicz T. (red.), Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, Wydawnictwo EDYTOR SA, Warszawa 2004.
  6. Krauze A., Krauze K., Modelowanie notowań otwartych funduszy emerytalnych w Polsce, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Z. Zieliński (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2007, s. 237-244.
  7. Krauze K., Krauze A., Modelling the open pension funds: the case of Poland, evaluation of market strong efficiency, [w:] FindEcon monograph series: advances in financial market analysis, vol. 6, Financial markets: principles of modelling, forecasting and decision-making, W. Milo, G. Szafrański, P. Wdowiński (red.), 2009, s. 163-176.
  8. Krauze K., Modelowanie ekonometryczne i weryfikacja hipotez dotyczących integracji i kointegracji szeregów czasowych w warunkach występowania załamań strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
  9. Treynor J.L., Triest W., Regan P. J., The financial reality of pension funding under ERISA, Dow Jones-Irwin, Homewood, 1976.
  10. Valdes-Prieto S., The Latin American experience with pension reform, "Annals of Public and Cooperative Economics" 1998 no 64/4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu