BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharski Adam
Tytuł
Badanie szerokości rynku akcji notowanych na polskiej giełdzie
Testing Market-Wide Liquidity for Polish Shares
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 235-241, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Rynek akcji, Kalkulacja stopy zwrotu, Wskaźniki giełdowe
Equity market, Rate of return calculation, Stock market indices
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor dokonał pomiaru szerokości rynku akcji giełdy warszawskiej w kolejnych miesiącach, wykorzystując do tego celu wskaźnik Pastora-Stambaugha. Mierzy on wpływ zmian wartości obrotów na stopy zwrotu akcji powyżej zwrotu indeksu rynku. Celem autora była odpowiedź na pytanie o kierunek i siłę tej reakcji w okresie od października 2005 do marca 2008 roku. (fragment wstępu)

Dynamic changes on the Stock Exchange cause that characterizing advantages limited to rates of return and risk is not enough. The popularity of stock investment and the universality in the access to it of investors with different purchasing power means the necessity to widen the analyses by the liquidity of companies quoted on the Stock Exchange.Generally liquidity can mean the ability to trade large quantities of the share quickly and without significant change of the price. As the measure of the liquidity we usually use the relation value of turnovers for the capitalization. A different line of enquiry is determining the so-called market-wide liquidity of the market, that is the analysis of the influence of changes of turnovers on changes of share prices. We measured market-wide liquidity of the Polish share market in consecutive 30 months using the Pastor-Stambaugh' indicator. It measures how the volume influences the changes returns on the stocks in excess of the market. We came to the conclusion that there are situations when traditional liquidity measures are not sufficient. They suggest the growth of liquidity when PS indicator shows limited market-wide liquidity, like it was in the last six months of 2006. In addition different sectors of business activity have different (stronger or weaker) influence on market-wide liquidity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gajda J.B., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
  2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Osiński J., Tymoczko D., Wyczański P. (red.), Raport o stabilności systemu finansowego 2006, www.nbp.pl, 2007.
  4. Pastor L., Stambaugh R.F., Liquidity risk and expected stock returns, NBER Working Paper no 8462, Cambridge 2001.
  5. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu