BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Justyna
Tytuł
Odporne metod estymacji zmienności w modelach GARCH
Robust Estimation Methods of Volatility for GARCH Models
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 302-309, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Indeks giełdowy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Metody estymacji, Model GARCH
Stock market indexes, Warsaw Stock Exchange Index, Estimation methods, GARCH model
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy efektu wpływu punktów odstających na estymację parametru zmienności, przedstawiono odporne metody estymacji parametrów modeli GARCH wraz z ich właściwościami. Tekst zakończy analiza porównawcza wybranych odpornych metod estymacji z metodami powszechnie stosowanymi w praktyce. Głównym celem artykułu jest ocena trafności prognoz zmienności konstruowanych na podstawie modeli GARCH z zastosowaniem różnych odpornych metod i odpowiedź na pytanie, czy modyfikacje metody największej wiarygodności w przypadku warunkowej heteroskedastyczności dają wyniki na podstawie odpornych metod estymacji lepsze niż gaussowska QML estymacja. (fragment wstępu)

It appears from some empirical studies that the GARCH model tends to provide poor volatility forecasts in the presence of additive outliers. In this paper we present robust estimates for GARCH models: one for robust parameters' estimation and the second estimation of underlying volatility in the variance equation. We use M-estimates and BM-estimates. In this paper we show that BM-estimates generally beheave much better than the QML-estimate when analyzing time series of financial returns. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Engle R.F., Bollerslev T., Modelling the persistence of conditional variance, "Econometric Reviews" 1986 no 5, 1-87.
  2. Franses P.H., Ghijsels E., Additive ouliers, GARCH and forecasting volatility, "International Journal of Forecasting" 1999 no 15,1-9.
  3. Huber P., Robust estimation of a location parameter, "Annals of Mathematical Statistics" 1964, 53.
  4. Huber P.J., Robust statistics, Wiley, New York 1981.
  5. Jacquier E., Polson N.G., Rossi P.E., Bayesian analysis of stochastic volatility models, "Journal of Business and Economic Statistics" 1994 no 12, 371-415.
  6. Muler N., Yohai V.J., Robust estimates for GARCH models, "Journal of Statistical Planning and Inference" 2007, 138, no 10, 2918-2940.
  7. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE SA, Warszawa 2006.
  8. Park B., An outlier robust GARCH model and forecasting volatility of exchange rate returns, "Journal of Forecasting" 2002 no 21, 381-393.
  9. Werner M., Identification of multivariate outliers in large data sets (PhD Thesis), University of Colorado at Denver, Denver 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu