BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pacakova Viera, Kubanova Jana
Tytuł
Selected Problems of Actuarial Demography
Wybrane problemy demografii aktuarialnej
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 370-377, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Towarzystwa ubezpieczeniowe na życie, Statystyka ubezpieczeniowa, Tablice trwania życia
Life insurance, Life insurance companies, Insurance statistics, Life table
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konstruowanie nowej tablicy życia w zakładzie ubezpieczeń na życie jest raczej skomplikowanym procesem. Podstawowym problemem jest takie dostosowanie zaobserwowanych stóp śmiertelności, aby uzyskać wartości wygładzone i malejące będące trafnymi estymatorami śmiertelności. Procedura dostosowania, która zarówno redukuje błędy losowe w zaobserwowanych stopach, jak i je wygładza, nazywana jest stopniowaniem. Artykuł opisuje i prezentuje zastosowanie metody stopniowania opartej na obserwowanych danych śmiertelności z wykorzystaniem Excela i pakietu statystycznego Statgraphics Centurion XV. (abstrakt oryginalny)

Constructing a new array of life insurance in force is a rather complex process. The fundamental problem is the adjustment of observed mortality rates to obtain the smoothed value and decreasing mortality estimators that are pithy. Adjustment procedure, which both reduces the random errors in the observed rates, and it smooths the skin is called gradation. This paper describes and presents a method of grading based on the observed mortality data using Excel and the statistical package Statgraphics Centurion XV. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Benjamin B., Pollard S.H., The analysis of mortality and other actuarial statistics, Institute of Actuaries, Scotland, London 1993.
  2. Fiala T., Výpočty aktuárské demografie v tabulkovém procesoru, Vysoká škola ekonomická, Praha 2005.
  3. Pacáková V., Sivašová D., Graduácia mier úmrtnosti v životných poisťovniach použitím štandardných tabuliek, "Slovenská Štatistika a Demografia" 2006 nr 1.
  4. Sivašová D., Aktuárska demografia v prostredí konkurenčného poistného trhu, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2008.
  5. Úmrtnostné tabuľky SR 2006, ŠÚ SR Bratislava 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu