BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska-Ziarko Anna, Markowski Lesław
Tytuł
Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta do oceny ryzyka na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
Application of Downside Beta Coefficient for Risk Assessment Based on the Example of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 411-418, tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Inwestycje kapitałowe, Ocena ryzyka, Pomiar ryzyka, Współczynnik Beta, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Capital investments, Risk assessment, Risk measures, Beta factor, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było porównanie dolnotronnych miar ryzyka z klasycznymi miarami ryzyka w kontekście całkowitego i systematycznego ryzyka inwestycji kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment wstępu)

The article is a continuation of studies on application of semivariance to stocks portfolio building and verification of Sharpe's single index model. Classic and downside beta coefficients are compared and the total risk is estimated by variance and semivariance. For high average rates of return semivariance shows significantly lower total investment risk than the variance. Generally downside beta coefficients are lower than the classic coefficients. Downside beta coefficients allow the assessment of reaction of a given company to changes in the stock exchange index in case of unfavourable market situation. The unfavourable market situation is considered to be a decrease of the stock exchange index rate of return below the risk-free rate. The studies show that there are companies in the market that react less pronouncedly to stock exchange situation in case of unfavourable market situation than indicated by classic beta coefficients. For low (high) average rate of return companies downside beta coefficients are higher (lower) than classic betas. Companies showing positive skewness of rate of return react less pronouncedly to index changes when the market rate of return is lower than the risk free rate for the entire studied period. It is noticed that in case of high average rates of return or strong positive skewness, classic betas could overestimate the systematic risk. In case of low average rates of return or strong negative skewness classic betas could underestimate the systematic risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adcock C.J., Shutes K., An analysis of skewness and skewness persistence in three emerging markets, "Emerging Markets Review" 2005, 6, s. 396-418.
 2. Bawa V., Optimal rules for ordering uncertain prospects, "Journal of Financial Economics" 1975,2(1), s. 95-121.
 3. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wig Press, Warszawa 1998.
 4. Estrada J., Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM, "Emerging Markets Review" 2002, 3, s. 365-379.
 5. Estrada J., Serra A., Risk and return in emerging markets: family matters, "Journal of Multinational Financial Management" 2005, 15, s. 257-272.
 6. Estrada J., Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing, "International Review of Economics & Finance" 2007, 16, s. 169-185.
 7. Fishburn P., Mean-risk analysis with risk associated with below-target returns, "The American Economic Review" 1977, march, s. 116-126.
 8. Galagedera U.A., Brooks R.D., Is co-skewness a better measure of risk in the downside than downside beta? Evidence in emerging market data, "Journal of Multinational Financial Management" 2007, 17, s. 214-230.
 9. Harlow W.V., Rao R.K.S., Asset pricing in a generalized mean-lower partial moment framework: theory and evidence, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1989, 24, s. 285-311.
 10. Haugen A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
 11. Hogan W., Warren J., Computation of the efficient boundary in the E-S portfolio selection model, "Journal of Finance and Quantitative Analysis", September 1972.
 12. Hogan W., Warren J., Toward the development of an equilibrium capital-market based on semivariance, "Journal of Finance and Quantitative Analysis", January 1974.
 13. Jajuga K. (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, AE, Wrocław 2000.
 14. Kahneman D., Tversky A., Prospect theory: An analysis of decision under risk, "Economctrica" 1979, 47, s. 263-291.
 15. Kolupa M., Plebaniak J., Budowa portfeli lokat, PWE, Warszawa 2000.
 16. Kowalewski G., Kuziak K., Statystyczne miary ryzyka dla polskiego rynku akcji, Finanse i Bankowość nr 4, AE, Wrocław 1998.
 17. Markowitz H., Portfolio selection, "J. Finance" 1952, 7, s. 77-91.
 18. Markowitz H., Portfolio selection: efficient diversification of investments, John Wiley and Sons, New York 1959.
 19. Markowski L., Risk analysis of capital investment on the Warsaw Stock Exchange in the context of portfolio theory, "Economic Science" 2000, 3 ,Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2001,s. 159-177.
 20. Nantell T.J., Price B., An analytical comparison of variance and semivariance capital market theories, "Journal of Finance and Quantitative Analysis" 1979, XIV, no 2, s. 221-242.
 21. Ogryczak W., Ruszczyński A., From stochastic dominance to mean-risk models: semideviations as risk measures, "European Journal of Operational Research" 1999, 116, s. 33-35.
 22. Peiro A., Skewness in financial returns, "Journal of Banking and Finance" 1999, 23, s. 847-862.
 23. Post T., van Viet P., Downside risk and asset pricing, "Journal of Banking and Finance" 30, s. 823-849.
 24. Price K., Price B., Nantell T.J., Variance and lower partial moment measures of systematic risk: some analytical and empirical results, "The Journal of Finance" 1982, XXXVII, no 3, s. 843-855.
 25. Rutkowska-Ziarko A., Semiwariancja stóp zwrotu jako miara ryzyka inwestycyjnego na przykładzie spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Biuletyn Naukowy UWM w Olsztynie nr 15, Olsztyn 2002, s. 63-78.
 26. Rutkowska-Ziarko A., Metody znajdowania portfela efektywnego dla semiwariancji. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005, 3-4, s.63-83.
 27. Rutkowska-Ziarko A., Wykorzystanie wariancji i semiwariancji do budowy portfela akcji przy normalności rozkładów stóp zwrotu, "Przegląd Statystyczny" 2007, 4, s. 105-116.
 28. Sortino F., Satchell S., Managing downside risk in financial markets: theory, practice and implementation, Butterwarth-Heinemann, Oxford 2001.
 29. Sun Q., Yan Y., Skewness persistence with optimal portfolio selection, "Journal of Banking and Finance" 2003, 27, s. 1111-1121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu