BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szadkowski Piotr
Tytuł
Rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni i podtorza kolejowego w świetle późniejszego ich utrzymania
Construction Solutions of Surface and Railway Substructure in Relation to Their Further Maintenance
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (78), 2006, z. 132, s. 241-264, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kolejnictwo, Linie kolejowe, Technika transportu
Railways, Railway lines, Transport techniques
Uwagi
streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
W artykule opisano niektóre obecnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne zarówno nawierzchni torowej jak i podtorza kolejowego w odniesieniu do możliwości późniejszego utrzymania tej infrastruktury metodami zmechanizowanymi. Pokrótce przedstawiono konstrukcje nawierzchni bezpodsypkowych oraz najczęstsze sposoby wzmacniania nawierzchni tłuczniowych i podtorza kolejowego. Dla każdego z prezentowanych rozwiązań przeprowadzono analizę możliwości późniejszego prowadzenia napraw bieżących i głównych. Wykazano konieczność archiwizowania danych dotyczących sposobów wzmocnienia podtorza i podsypki tłuczniowej w celu późniejszego odpowiedniego planowania napraw i modernizacji. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność stosowania takich rozwiązań projektowych, które sprzyjają zastosowaniu w przyszłości wy sokowy dojnych metod naprawy nawierzchni i podtorza.(abstrakt oryginalny)

In the article some of currently applied constructional solutions of surface and railway substructure in relation to their further possibilities to maintain this infrastructure by mechanized methods have been described. The constructions of subcrustless surface, most common ways of consolidating broken stone surface and railway substructure have been introduced. For each of the presented solutions, the proper analysis of later conduction of current and main repairs possibilities have been conducted. Necessity to archive data concerning ways of consolidating broken stone surface and railway substructure in order to proper planning of repairs and modernizations have been pointed out. The main purpose of this article is to bring forward the necessity to use such project solutions, which foster application in future high-efficiency methods of surface and railway substructure repair.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuro Dróg Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Projekt nr ILK8-510-10a/2003RF; Tymczasowe warunki technologiczno - konstrukcyjne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo - podtorzowych wykonywanych w sposób zmechanizowany - warunki uzupełniające; Warszawa; maj 2003.
  2. Lohar Marx, Dietmar Moßmann, Hermann Kallmann, Work procedures for maintenance of the permanent way of the DB Netz AG; Niemcy 2003.
  3. Bernhard Lichtberger: Track Compendium; Linz luty 2005.
  4. PKP Polskie Linie Kolejowe SA: Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego; Warszawa 2004r.
  5. Rahn Horst: Die Rolle der Tragschichten im Eisenbahnbau; „EI-Eisenbahningenieur” (52) 3/2001; str. 50-57.
  6. PN-S-06102 grudzień 1997; Drogi samochodowe; Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
  7. BN-88/8932-02; Podtorze i podłoże kolejowe; Roboty ziemne. Wymagania i badania.
  8. Piotr Szadkowski: Analiza wpływu parametrów mieszanek popiołowo-gruntowych na wzmocnienia torowisk kolejowych; Politechnika Wrocławska 2004r.
  9. PKP Polskie Linie Kolejowe SA: Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych; Warszawa 2005r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu