BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Ryszard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Skuteczność hedgingu dynamicznego na przykładzie opcji na WIG20
Effectiveness of Dynamic Hedging on the Example of Options on WIG20
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 489-497, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Ryzyko kursowe, Hedging, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Exchange risk, Hedging, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości oraz skuteczności zastosowania dynamicznych operacji zabezpieczających do ograniczania ryzyka kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W szczególności zwrócono uwagę na następujące rodzaje hedgingu dynamicznego: delta hedging, delta-gamma hedging oraz delta-gamma-vega hedging. (fragment wstępu)

One of the ways of reducing the stock prices risk using options is a dynamic hedging. It consists in protecting a portfolio of shares against current changes of its value. The objective of this paper is to draw attention to the possibilities and effectiveness of delta hedging, delta-gamma hedging and delta-gamma-vega hedging in reducing the risk of stock prices on the Warsaw Stock Exchange. The presented results of the empirical research refer to the application of the option on WIG20 in the period July 2007 - January 2008. The author has conducted a synthetic assessment of the hedging effectiveness on the basis of arithmetic means, standard deviations, maxima and minima of the percentage changes of the hedged portfolio value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Avellaneda M., Levy A., Paras A., Pricing and hedging derivative securities in markets with uncertain volatilities, "Applied Mathematical Finance" 1995 no 2.
 2. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., Investments, IRWIN Inc., 1993.
 3. Bookstaber R.M., Option replication technology, [w:] Advanced strategies in financial risk management, red. R.J. Schwartz, C.W. Smith, New York Institute of Finance, New York 1998.
 4. Chance D.M., An introduction to derivatives & risk management, Thomson South-Western, Ohio 2004.
 5. Gupta A., On neutral ground, "Risk" 1997, vol. 10, no 7.
 6. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
 7. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997.
 8. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2007.
 9. Jarrow R., Turnbull S., Derivative securities, South-Western College Publishing, Cincinnati 2000.
 10. Kolb R.W., Financial derivatives, New York Institute of Finance, New York 1993.
 11. McMillan L.G., Options as a strategic investment, New York Institute of Finance, New York 1993.
 12. Pruchnicka-Grabias I., Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, Cedewu, Warszawa 2006.
 13. Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 14. Taleb N., Dynamic hedging. Managing vanilla and exotic options, John Wiley & Sons, Inc., New York 1997.
 15. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
 16. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 17. Węgrzyn R., Zastosowanie opcji w ograniczaniu ryzyka kursów akcji, [w:] Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, red. D. Fatuła, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2007.
 18. Węgrzyn R., Skuteczność delta hedgingu w ograniczaniu ryzyka kursów akcji. Analiza empiryczna, [w:] Inwestowanie na rynku kapitałowym, red. W. Tarczyński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu