BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiala Petr (University of Economics in Prague, Czech Republic)
Tytuł
Multiple Criteria Supplier Selection Network Model
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2006, vol. 1, s. 83-99, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Kryteria wyboru dostawcy, Relacje dostawca-odbiorca, Modele wyboru
Decision making, Supplier selection criteria, Supplier-recipient relations, Models of choice
Uwagi
Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
Procesy wyboru dostawcy cieszy się dużym zainteresowaniem w biznesie. Większość systemów produkcyjnych jest uporządkowana jako sieć jednostek. Ustalenie odpowiednich dostawców w łańcuch dostaw stało się jedną z najważniejszych kwestii strategicznych. Stosunki dostawcy-odbiorcy zmieniają się na rzecz kooperacji. Wpływ dzielenia się informacją stanowi decydującą rolę. Problem wyboru dostawcy jest problemem z zakresu wielokryterialnego podejmowania decyzji grupowych. W artykule zostały zaprezentowane: wielokryterialny model wspólnego podejmowania decyzji, metoda rozwiązania problemów oparła na kombinacji ANP i programowanie wieloobiektowe. Proponowane podejście bierze pod uwagę rolę sieci i dynamicznego środowiska przy procesie wyboru dostawcy i zarządza relacjami między jednostkami. (AT)

Supplier selection processes have received considerable attention in business. Most production systems are organized as networks of units. Determining suitable suppliers in supply chain networks has become a key strategic issue. Supplier-customer relationships are changing into a cooperative form. The impact of information sharing plays a crucial role. The supplier selection problem is a multiple criteria group decision making problem. In the paper a multiple criteria model of cooperative decision making and a solution method based on the combination of ANP and multi-objective programming is presented. The proposed approach considers the network and dynamic environment for supplier selection process and manages relationships among units.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbarosoglu G., Yazgac T.: An Application of the Analytic Hierarchy Process to the Supplier Selection Problem. "Production and Inventory Management Journal" 1997, First Quart., pp. 14-21.
 2. Fiala P.: Models of Cooperative Decision Making. In: Multiple Criteria Decision Making. Eds. T. Gal, G. Fandel. Springer Verlag, 1997.
 3. Fiala P.: Modeling of Relations in Supply Chains. Vision: The Journal of Business Perspective. Special Issue on "Supply Chain Management" 2003, 7, pp. 127-131.
 4. Fiala P.: Information Sharing in Supply Chains. OMEGA: "The International Journal of Management Science" 2005, 33, pp. 419-423.
 5. Rosenthal E.C., Zydiak J.L., Chaudhry S.S.: Vendor Selection with Bundling. "Decision Sciences" 1995, Vol. 26, No 1, pp. 35-48.
 6. Saaty T.L.: The Analytic Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh 1996.
 7. Saaty T.L.: Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process. RWS Publications, Pittsburgh 2001.
 8. Saaty T.L.: Time Dependent Decision-Making; Dynamic Priorities in AHP/ANP: Generalizing from Points to Functions and from Real to Complex Variables. Proceedings of the 7th International Conference on the Analytic Hierarchy Process, Bali, Indonesia 2003, pp. 1-38.
 9. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E.: Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies. Irwin/Mc Graw-Hill, 1999.
 10. Timmerman E.: An Approach to Vendor Performance Evaluation. "Journal of Purchasing and Materials Management" 1986, pp. 2-8.
 11. Tayur S., Ganeshan R., Magazine M.: Quantitative Models for Supply Chain Management. Kluwer, 1999.
 12. Weber C.A., Current J.R.: A Multiobjective Approach to Vendor Selection. "European Journal of Operational Research" 1993, 68, pp. 173-184.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu