BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tkocz-Wolny Katarzyna
Tytuł
Kategorie i metody wyceny nieruchomości inwestycyjnych
Economic category and methods of valuation of investment properties
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 53, nr 109, s. 289-301, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wycena, Wycena nieruchomości, Metodyka wyceny, Nieruchomości, Inwestycje w nieruchomości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Valuation, Real estate valuation, Valuation methodologies, Real estate, Investments in real estate, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ., zawiera rysunki i tabele
Abstrakt
Niniejszy artykuł ilustruje kategorie i metody stosowane przy wycenie nieruchomości inwestycyjnych. Problemy te zostały przedstawione na podstawie polskich regulacji bilansowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W większości omawianych kwestii wymienione regulacje są zgodne, chociaż występują też między nimi rozbieżności. MSR jednak bardziej szczegółowo opisują niuanse dotyczące nieruchomości inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

The present article illustrates the categories and methods of valuation of investment properties. The problems are presented in the light of Polish regulations of accounting and International Accounting Standards. The regulations are compatible on most issues, although some discrepancies occur. IAS are more detailed in nuances of investment properties. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fedak Z. (2006), Utrata wartości aktywów, „Rachunkowość", nr 9/2006.
 2. Frendzel M. (2002), Utrata wartości aktywów w świetle regulacji międzynarodowych i amerykańskich, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" tom 7 (63), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 3. Helin A., Wasilewska J., Szymański K. (2003), Inwestycje, ODDK, Gdańsk.
 4. Hendriksen E.A., M.F. van Breda (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 5. Hopler A., Jurkiewicz R. (2004), Wycena nieruchomości inwestycyjnych, „Rachunkowość" nr 6/2004.
 6. Inwestycje na rynku nieruchomości, red. H. Henzel (2004), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 7. Konowalczuk J. (2005), Wycena nieruchomości operacyjnych przedsiębiorstw dla celów sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR, „Nieruchomość", 1/2005.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, tom l, IASCF, Londyn.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zasad wyceny i sporządzania operatu szacunkowego, (Dz.U. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.).
 10. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych (2004), Wyd. 8 poszerzone, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 11. Stoga E. (2002), Wartość godziwa-pojecie, zastosowanie, metody pomiaru, „Serwis FK", nr 6 (356).
 12. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 r., Nr 21, poz. 86, z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 r., Nr 115, poz. 741, z późn. zm.).
 14. Witkowska M. (2002), Utrata wartości aktywów, „Rachunkowość", nr 2/2002.
 15. Ziętkowska I. (2004), Wycena nieruchomości inwestycyjnych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Numer specjalny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, tom 21 (77), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu