BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Dariusz
Tytuł
Działania prawne i techniczne w procesie projektowania dróg wspomagane przez prace geodezyjne
Legal and Technical Activities in the Process of Road Design Aided by Geodesic Works
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (79), 2007, z. 133, s. 227-247, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Drogi, Projektowanie dróg, Nieruchomości, Inżynieria ruchu drogowego
Road, Road design, Real estate, Traffic engineering
Uwagi
streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
Budowa dróg jest rozłożonym w czasie procesem od koncepcji poprzez projekt, uzyskanie pozwolenia na budowę, po budowę. Geodezja odgrywa w tym procesie rolę szczególną, gdyż na podstawie danych dostarczanych przez geodetów pracują wszyscy współuczestnicy tego procesu. Biuro projektowe musi otrzymać mapy i pomiary uzupełniające, urzędy, aby wydać pozwolenia i decyzje, wymagają sprawnej obsługi ewidencyjno - prawnej związanej z pozyskiwaniem gruntów oraz ochroną środowiska, natomiast sama budowa to przede wszystkim dokładna i szybka realizacja prac wytyczéniowo - inwentaryzacyjnych. Przyspieszenie budowy dróg w Polsce wymaga zorganizowanego, przemyślanego, wspomaganego przez odpowiednie oprogramowanie współdziałania projektanta, urzędu i geodety w całym procesie. Powyższe opracowanie to próba naświetlenia wszystkich działań geodezyjnych, jakie następują w procesie przygotowania budowy drogi oraz propozycje współdziałania podmiotów tego procesu w celu jego usprawnienia i skracania czasu rozpoczęcia budowy drogi.(abstrakt oryginalny)

Road building is a process long-timed from conception and project to building permit and building. Geodesy plays particular role because on data given by geodesists the other participants can work. To accelerate road building in Poland, the well organized, aided by proper software co-operation of designer, board and geodesist is needed. There is in the paper an attempt of explanation of all geodesic activities that appear in the process of road investment preparation and other proposals of co-operation between all involved subjects to improve and cut down the time to begin the road building.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorał J., Geodezja inżynieryjno - przemysłowa , część 2. AGH, Kraków, 2005.
  2. Krystek R., Węzły drogowe i autostradowe. WKiŁ, Gdańsk, 1998.
  3. Materiały konferencyjne: Geodezja w budownictwie drogowym. Konferencja Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Józefów 2004.
  4. Pierzchała H., Projektowanie dróg kołowych w zarysie. AGH, Kraków, 1982.
  5. Praca zbiorowa: Geodezja inżynieryjna, t. III, PPWK, Warszawa, 1993.
  6. Przewłocki S., Geodezja inżynieryjno - drogowa. PWN, Warszawa, 2000.
  7. Rolla S., Rolla M., Żarnoch W., Budowa dróg, cz. 1 i 2. WSziP, Warszawa, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu