BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodek Jacek
Tytuł
Zdjęcia lotnicze jako źródło danych w opracowaniu map oraz dokumentacji formalno-prawnej
Maps for Design Aims in Highway Engineering and Air Photographs Usage
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (79), 2007, z. 133, s. 249-273
Słowa kluczowe
Fotografia lotnicza, Dokumentacja, Inżynieria ruchu drogowego
Flight photos, Documentation, Traffic engineering
Uwagi
streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
Na każdym etapie procesu przygotowania inwestycji niezbędnym jest dostęp do aktualnej informacji przestrzennej jak również wiarygodnej informacji o zagospodarowaniu terenu i strukturze władania. Informacje te jesteśmy w stanie otrzymać z opracowań wykorzystujących jako źródło, aktualne zdjęcia lotnicze, wykonane na potrzeby konkretnej inwestycji z uwzględnieniem jej specyfiki Wykorzystanie w procesie inwestycyjnym zdjęć lotniczych począwszy od fazy koncepcji, opracowania DTM poprzez mapy do celów projektowych, uzgadnianie przebiegów linii rozgraniczających oraz sporządzania raportów oddziaływania inwestycji pozwala na precyzyjne dostosowanie proponowanych rozwiązań do istniejących uwarunkowań oraz zamierzeń. Dodatkowym atutem ortofotmapy zintegrowanej z mapą do celów projektowych jest możliwość dostosowania przebiegu projektowanych linii rozgraniczających do rzeczywistej sytuacji terenowej oraz uzgodnienie właściwych zasięgów granic własności. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania danych pozyskanych na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych na potrzeby konkretnych projektów drogowych.(abstrakt oryginalny)

The access to aerial information is necessary at each stage of road investment preparation process. The air photographs could play the role of the best source of all information. The additional advantage of ortophotomaps integrated with the map for design aims is the possibility to adjust the route of planned demarcated lines to real ground situation and agree the range of property borders. Some examples of application data obtained form air photographs in road investment projects are presented in the paper.(original abstrac)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu